Patientkufferten til barselsforældre

– et telemedicinsk pilotprojekt på Odense Universitetshospital.
På barselsklinikken Vuggen , Odense Universitetshospital, vil man nu afprøve om telemedicin kan være med til at skabe større tryghed hos familier, der udskrives efter ambulant fødsel. 32 familier får tilbudt at få en babykuffert med hjem. Med babykufferten kan de komme i direkte kontakt med deres barselsklinik via video.

Pilotprojekt skal afklare om telemedicin kan understøtte ambulant fødsel
En fødsel er en stor omvæltning for de fleste. Man kan være usikker på den nye situation og måske lidt utryg ved alt det nye, selvom fødslen er gået godt og man er blevet forberedt på tiden efter fødslen. I dag er de nybagte forældre tilknyttet barselsklinikken i op til syv dage efter udskrivelsen. Forældrene kan ringe til barselsklinikken og få råd og vejledning, hvis der fx er problemer med amning eller gulsot. Personalet vurderer om problemet kan løses over telefonen, eller forældrene må en tur ind på barselsklinikken, så sundhedspersonalet kan give personlig vejledning.

Videokontakt døgnet rundt
Nu skal et regionalt pilotprojekt på barselsklinikken Vuggen , Odense Universitetshospital, afprøve, om man med en telemedicinsk løsning kan understøtte forældrene efter fødslen. Over en periode på 2 måneder udleveres 4 babykufferter på skift til 32 nybagte forældre. Babykufferten indeholder en video med zoom, hvor forældre og personale kan se hinanden og tale sammen via en sikker netværksforbindelse over sundhedsdatanettet. I stedet for at skulle køre ind til barselsklinikken, kan forældre og personale komme i direkte kontakt via videoen, og personalet kan observere mor/barn i fx en ammesituation og tale med familien om, hvordan det går. Forældrene sparer køreturen ind til barselsklinikken og kan få en vejledning i eget hjem døgnet rundt. Barselsfamilierne har babykufferten i op til 6 dage, afhængig af den enkelte familiens situation.
Pilotprojektet gennemføres i oktober og november 2012. Herefter evalueres pilotprojektet, og de første erfaringer med brugen af kufferten til barselsforældre skal derefter danne baggrund for en vurdering af, om resultaterne kan danne afsæt for ét eller flere Ph.d.-projekter og eventuel udbredelse på Region Syddanmarks øvrige fødesteder.

Barselskufferten er udviklet i samarbejde mellem OUH og firmaet Medisat, som også er kendt for KOL-kufferten.

For yderligere spørgsmål:

Projektleder OUH: Charlotte Lønfeldt Jacobsen. Tlf: 65411375. Mail:charlotte.jakobsen@ouh.regionsyddanmark.dk
Salgschef Medisat A/S: Hanne Hansen-Nord. Tlf: 70216070. Mail:hhn@medisat.dk

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *