Patienterne er tilfredse

Flere end 80 procent af patienterne vurderer hospitalerne positivt.

Hovedstadens patienter bliver mere og mere tilfredse
Region Hovedstaden har spurgt patienter fra 98 afdelinger og 119 ambulatorier om deres oplevelser med hospitalerne. Mere end 80 procent af patienterne giver en positiv vurdering. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser(LUP) omfatter indlagte og ambulante patienter, der var i behandling i perioden august til oktober 2010. De har fået tilsendt et spørgeskema på fire sider med i alt ca. 40 spørgsmål.

Generel stor tilfredshed
For hovedparten af spørgsmålene er der over 80 % af patienterne, som giver en positiv vurdering. Vurderingen af den skriftlige information er det spørgsmål, hvor den største andel af patienterne giver en positiv vurdering nemlig 97-98 %.

Fremgang på stort set alle parametre
– Det glæder mig, at så mange patienter har haft en god oplevelse. Jeg ved, at hospitalerne arbejder benhårdt for at tilrettelægge deres behandling og kommunikation, så den opleves relevant og meningsfuld for hver eneste patient. Det er en kerneværdi i regionens kvalitetspolitik, at patienten skal være i centrum. Det er noget vi prioriterer, og derfor er det også glædeligt, at der siden 2009 er sket en fremgang på stort set alle parametre, når vi spørger patienterne om deres oplevelse af mødet med regionens hospitaler, siger Vibeke Storm Rasmussen, (S), formand for Region Hovedstaden.

Ni ud af ti patienter har et godt samlet indtryk af indlæggelsen/besøget
Endvidere har ni ud af ti patienter et godt samlet indtryk af indlæggelsen/besøget i ambulatoriet, og mere end ni ud af ti patienter giver en positiv vurdering af tilrettelæggelsen af deres samlede undersøgelses-/behandlingsforløb. Der er en tendens til, at ambulante patienter generelt er mere positive i vurderingen af deres forløb end de indlagte patienter.

Fremgang siden LUP 2009
For de indlagte er der fremgang inden for 27 spørgsmål ud af de 31 spørgsmål, hvor det er muligt at sammenligne med resultaterne fra 2009. For de ambulante patienter er der fremgang inden for 25 spørgsmål ud af 29. Der er ikke en positiv udvikling i spørgsmålet om vurderingen af den skriftlige information, hverken for ambulante eller indlagte. Dette skal sandsynligvis ses i lyset af, at spørgsmålets andel af positive svar er henholdsvis 97 % og 98 %.

Forbedringspotentiale
Til trods for den meget store tilfredshed blandt patienterne er der nemlig også flere områder, der rummer mulighed forbedring i Region Hovedstaden. Eksempelvis modtager 40 % af de indlagte patienter ikke skriftlig information om sygdom og/eller behandling. Endvidere giver 42 %, af de patienter, som oplever fejl, en negativ vurdering af personalets måde at tage hånd om fejlen(e).

Vi skal osse lære af det, der ikke fungere
– Denne her undersøgelse viser jo, at vores hospitalsvæsen grundlæggende fungerer rigtig godt. Og det synes jeg, vi kan tillade os at være både tilfredse med og stolte af. Især fordi vi jo også kan se, at vi på flere områder har forbedret os siden sidste undersøgelse. Men når det er sagt, er det også vigtigt, at vi lytter meget på patienterne i forhold til det, de ikke synes fungerer godt nok. Og det er ikke nok at lytte kritikken skal føre til ændringer. Vi skal også lære af det, der ikke fungerer, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), formand for Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden arbejder målrettet for at blive bedre til at gå i dialog med patienterne, når de oplever fejl. Fra den 1. januar 2011 har alle patienter og pårørende, der klager, fx ret til en dialogsamtale med den afdeling, der er klaget over.

Spørgeskemaet
Spørgeskemaet er udsendt med post i perioden oktober til november 2010. I Region Hovedstaden er der en svarprocent for de indlagte patienter på 55 % svarende til, at ca. 13.000 har udfyldt spørgeskemaet. Svarprocenten for de ambulante patienter er på 59 %, hvilket betyder, at ca. 26.500 har svaret.

Yderligere information:
Vibeke Storm Rasmussen,(S), formand for Region Hovedstaden, 43 64 25 21.
Marie Fuglsang, Enheden for Brugerundersøgelser, 38 64 99 50
Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *