Outsourcing af sprogarbejde under godkendelsesprocedurer kan frigøre ressourcer i danske medicinalvirksomheder

Procedurerne for godkendelse og opdatering af produktinformation via Det Europæiske Lægemiddelagentur kan være krævende. Ikke mindst det oversættelsesarbejde, der indgår, binder ofte interne ressourcer typisk hen over weekenden. Nu kan medicinalvirksomhederne få dette arbejde udført eksternt. En dansk sprog- og konsulentvirksomhed har specialiseret sig i at varetage hele eller dele af det oversættelses- og implementeringsarbejde, som følger med godkendelsesprocedurerne.

Det er krævende at oversætte og vedligeholde produktinformation. Mange medicinalvirksomheder kommer under ekstra pres, når de fx skal have godkendt deres produkter centralt via Det Europæiske Lægemiddelagentur blandt andet på grund af de korte deadlines. Samtidig er netop denne type arbejde svær at lægge ud til eksterne partnere. Ud over de rette, sproglige kompetencer kræver arbejdet nemlig et omfattende kendskab til selve processen og til myndighedernes krav.

En dansk oversættelsesvirksomhed, der har specialiseret sig i medicinalbranchen, har nu udviklet en servicepakke, der retter sig specifikt mod de udfordringer, medicinalvirksomhederne står over for i forbindelse med sprogarbejdet. Servicepakken fra Scandinavian Language Service er opbygget i moduler. Der er tale om en bred og kompetencestærk værktøjskasse til håndtering af alt det oversættelses- og teksthåndteringsarbejde, der følger med godkendelser via blandt andet Det Europæiske Lægemiddelagentur. Har får man således både den nødvendige, sproglige kompetence og et indgående kendskab til det regulatoriske forløb.

Servicepakken er designet, så den nemt kan tilpasses den enkelte virksomhed. Man kan outsource hele oversættelsesprocessen eller udvalgte dele af den. Uanset hvilke ønsker og behov virksomheden har, er man sikker på at få en løsning, der matcher. I den indledende fase tilbydes interesserede virksomheder et pilotforløb netop med henblik på at finslibe alle processerne i samarbejdet, forklarer Mette Lykkebo, der er direktør i Scandinavian Language Service.

Sammen med oversættelse og implementering af danske tekster inden for Det Europæiske Lægemiddelagenturs godkendelsesprocedurer håndterer Scandinavian Language Service også lignende opgaver på svensk, norsk, finsk og tysk. Oversættelsesvirksomheden henvender sig således ikke blot til danske medicinalvirksomheder, men også til udenlandske producenter med en central afdeling for hele Norden.

For mere information om oversættelsesydelser, der er målrettet medicinalbranchens behov, se: www.medicaltranslations.dk
Mere information omkring Scandinavian Language Service findes på www.sls-online.eu

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *