Ophæver samarbejde med klinikker uden ydernummer

Holstebro Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi er 40 pct. højere end landsgennemsnittet

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at klinikker uden en overenskomst med sygesikringen ikke får deres aftale om at kunne levere vederlagsfri fysioterapi forlænget efter den 1. august 2012. De tre klinikker i kommunen, der ikke har et såkaldt ydernummer (en aftale med sygesikringen) kan fortsætte med at levere vederlagsfri fysioterapi indtil udgangen af juli 2012.

De brugere, der i dag bruger en af de tre klinikker, skal efter den 1. august 2012 søge andre fysioterapiklinikker med et ydernummer, hvis de ønsker at få vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune vil snarest muligt aftale med de tre fysioterapeutklinikker uden et ydernummer, hvordan deres brugere informeres om, hvordan de skal forholde sig efter den 1. august 2012.

Hvorfor kun tilbud i klinikker med et ydernummer

I den overenskomst, der på landsplan er indgået på fysioterapeut-området, er der et økonomisk loft over, hvor meget den enkelte klinik med et ydernummer må levere vederlagsfri fysioterapi for.

Regionens lønnings og takstnævn (RLTN) er garant for, at den økonomiske ramme for vederlagsfri fysioterapi overholdes af den enkelte fysioterapeut med ydernummer og kan dermed sikre, at udgiften holder sig inden for det aftalte beløb. Derimod har nævnet ikke nogen bemyndigelse i forhold til fysioterapeuter uden ydernummer.

Det betyder, at det ikke er muligt at styre de samlede udgifter, når der også indgås aftale med fysioterapeuter uden ydernummer. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i de tre klinikker uden et ydernummer i Holstebro Kommune er på ét år steget med 25 pct. i forhold til sidste år.

Forskel på genoptræning og vederlagsfri fysioterapi

Debatten om Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen om vederlagsfri fysioterapi har vist, at der ikke er fuld klarhed over, hvornår der er tale om genoptræning (som leveres af sygehuset eller af kommunen), og hvornår der er tale om vederlagsfri fysioterapi (som leveres af privat praksis og af kommunen).

– Det vil vi råde bod på ved at sørge for en bedre information til borgere og samarbejdspartnere, siger formanden for udvalget, Anne Lise Holst Jensen.

Fortsat højt udgiftsniveau

Holstebro Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi er i dag 40 pct. højere end landsgennemsnittet.

– Det kan der være en række gode forklaringer på, men i udvalget har vi nu besluttet at iværksætte en analyse, der skal klarlægge, hvorfor Holstebro Kommunes udgiftsniveau generelt ligger så højt, som det er tilfældet. Vi lægger op til, at analysen laves i et samarbejde mellem den kommunale forvaltning, repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter/Danske Fysioterapeuter og repræsentanter for de praktiserende læger. Analyseforløbet vil også blive drøftet med Handicaprådet i kommunen og Danske Handicaporganisationer i Holstebro, oplyser Anne Lise Holst Jensen..

Fakta om vederlagsfri fysioterapi

– Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Det er hovedsageligt borgere med en række kroniske lidelser.

– En lægehenvisning giver mulighed for op til 20 behandlinger. Desuden gives der i mere end 50 pct. af tilfældene en genhenvisning, som åbner for yderligere 20 behandlinger.

– Holstebro Kommune forventer i 2011 at bruge 13 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi. Det er 40 pct. mere end landsgennemsnittet.

Flere oplysninger

Formand for Social og Sundhedsudvalget, Anne Lise Holst Jensen, tlf. 2446 2426.

Direktør for Kultur og Sundhed, Anders Kjærulff, tlf. 9611 4101, mobil 2016 7347.

Rehabiliteringschef Lene Holm, Holstebro Kommune, tlf. 9611 4801.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *