Nyt unikt rehabiliteringsforl

Vil du generobre styringen i dit liv efter kræft, må du hjælpe dig selv…

At blive ramt af kræft kan ske for os alle, og de af os, som det rammer, får væltet vores liv i hvert fald for en periode.

Hvor længe syge-perioden varer afhænger af mange faktorer; dels er der de umiddelbare bivirkninger, som ofte fortager sig kort tid efter, at behandlingen er overstået. Senfølgerne derimod varer længere og for nogen er de kroniske. Senfølgerne er ofte fysiske, men kan også være mentale. I Kræftens Bekæmpelse regner man med, at cirka 25.000 danskere lever med senfølger efter behandlingen for en kræftdiagnose.

Rehabilitering er for de få…
Ifølge Kræftens Bekæmpelse har 70 procent af alle kræftpatienter brug for et tilbud om rehabilitering, der både er fysisk, psykisk og socialt. Jeg er selv én af dem, der har været så heldig at få et rehabiliteringsophold. Effekterne af rehabilitering er mange. Kræftens Bekæmpelse nævner eksempler som: Kræftpatienten bliver bedre til at tage hånd om og styre eget liv , Kræftpatienten kan tidligere klare at vende tilbage til arbejdsmarkedet , Det forebygger angst og depression og reducerer medicinforbruget , Det forebygger familieproblemer og Det reducerer belastningen af sundhedssystemet .

Desværre er tilbuddene på rehabilitering alt for få. Personligt mener jeg, at et rehabiliteringsophold er godt, men et forløb med opsamling og opfølgning ville være meget bedre. Desværre kan de eksisterende udbud af rehabiliteringstilbud slet ikke dække behovet. Ydermere er der meget få tilbud, som tager hånd om det hele menneske, og der er slet ikke nogen forløb over længere tid.

Du må klare dig selv…
Mit rehabiliteringsophold var en yderst positiv oplevelse. Desværre kom jeg afsted for tidligt. Jeg var ganske enkelt ikke klar til at finde tilbage til mit liv eller mig selv for det var nu alle senfølgerne meldte sig. Det tog et par år, før det lykkedes mig at få en behandling der kunne afhjælpe mine senfølger, så jeg ikke længere behøvede at leve i et smertehelvede. Og først da blev der plads til, at de mentale senfølger kunne melde sig og det gjorde de så. Igen havde jeg svært ved at få hjælp, og den hjælp jeg kunne få, var et antal psykologtimer, som jeg da også tog imod, men jeg ville gerne have en mere fremadrettet hjælp.

Hvad med min fremtid
Det kan tage lang tid at føle sig klar til at tænke længere end den næste kontrol på sygehuset. Jeg hører fra mange, at det først er et eller flere år efter endt behandling, at de føler sig klar til at arbejde fremadrettet med sig selv. Det er også på dette tidspunkt, hvor sygdommen er kommet lidt på afstand, at de store eksistentielle spørgsmål begynder at melde sig: Hvad vil jeg med mit liv , Skal jeg fortsætte hvor jeg slap , Kan jeg det , Vil jeg det .

Det er store spørgsmål, som kan kræve svære beslutninger, og pludselig forekommer opgaven med at “komme videre” både uoverskuelig og uoverkommelig.

Der er hjælp derude…
Da jeg havde brug for hjælpen og søgte efter den, kunne jeg ikke finde noget der tiltalte mig, fordi jeg gerne ville finde én, der selv havde kæmpet med sygdommen. Dét var grundstenen til min beslutning om at uddanne mig, til at kunne hjælpe andre kræftoverlevere, for jeg finder den største glæde i at give andre den hjælp, jeg ikke selv kunne finde. Sådan opstod KræftOverlever.

Jeg har fungeret som rådgiver, sparringspartner og coach for kræftoverlevere, der – ligesom jeg – havde brug for at finde ud af, hvad de ønskede med deres liv, og hvordan de kunne opnå det. De erfaringer, jeg efterhånden har gjort mig og de tilbagemeldinger, jeg hører fra mine klienter, har fået mig til at udbygge tilbuddene, sådan at KræftOverlever nu også arrangerer et rehabiliterende forløb for kræftoverlevere, hvor jeg og et team af eksperter hver især kommer med vores bidrag til, hvordan du kan opnå det liv, du ønsker.

Kræftoverlever-forløbet
Et gennemtænkt og veltilrettelagt forløb for dig der er kræftoverlever, og føler dig klar til at genindtage styringen i dit liv på en fascinerende, stærkt motiverende og sjov måde. Forløbet indeholder, som Kræftens Bekæmpelse anbefaler, både det fysiske, psykiske og sociale aspekt. Da KræftOverlever har basis i den holistiske tankegang om det hele menneske har forløbet ydermere det spirituelle aspekt med.

Forløbet byder på fællesskab med andre kræftoverlevere, sjov, motion alle kan være med til, god mad, selvforkælelse, selvindsigt, motivation og en kasse fyldt med værktøjer og redskaber, der kan hjælpe dig, til at opnå lige præcis det liv du virkelig ønsker.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *