Nye regler skal sikre hurtig indgriben mod resistente stafylokok-bakterier

En forenklet vejledning skal nu sikre, at sundhedsvæsenet hurtigere og mere effektivt kan opspore og dermed mindske udbredelsen af såkaldt MRSA – methilicinresistente stafylokok-bakterier, der kun vanskeligt kan bekæmpes med antibiotika.
Med vejledningen, der træder i kraft den 15. november, sættes desuden særligt fokus på den stigende forekomst af den særlige MRSA 398-bakterie, der kan smitte fra svin til mennesker.

Vejledningen er primært rettet mod ansatte inden for hele sundheds- og plejeområdet, der skal lokalisere og iværksætte behandling af personer, der kan være smittet med MRSA. Konkret betyder det, at personalet skal spørge ind til bestemte risikosituationer, hvis der ved indlæggelse, operation eller infektion kan være mistanke om stafylokokker. Sundhedspersonalet skal også efterleve gode hygiejneregler så smitte mellem patienter og borgere, der modtager pleje, undgås.

I forhold til den tidligere vejledning fra 2006 forenkles listen af de vigtigste risikosituationer til 4, hvoraf den ene netop omfatter personer, der enten arbejder med svin eller bor i en husstand med personer, der arbejder med svin. De øvrige tre risikosituationer omfatter personer, der tidligere har fået påvist MRSA eller som indenfor de seneste seks måneder har haft tæt kontakt med MRSA-positive personer samt personer, der indenfor de seneste seks måneder har modtaget bestemte former for behandling på hospital eller klinik udenfor Norden.

Med vejledningen reduceres perioden, hvor en person betragtes som værende i en risikosituation desuden fra 12 til 6 måneder. Det betyder, at personer, der har fået påvist MRSA, nu kan erklæres MRSA-negative, hvis der foreligger en negativ undersøgelse seks måneder efter behandling.

For MRSA af svinetype (MRSA 398) indskærper vejledningen, hvordan personalet i sundheds- og plejesektoren skal forholde sig, hvis en person smittes med MRSA 398.

I vejledningen understreges, at smitte mellem mennesker er sjældnere for MRSA 398 end for andre MRSA-typer, samt at man ved dagligt arbejde i en svinebesætning med MRSA hele tiden udsættes for bakterien, og at det derfor ikke giver mening at forsøge at fjerne MRSA 398 hos disse personer. MRSA 398 udgør først en alvorlig risiko, hvis personer udvikler en behandlingskrævende infektion, hvilket sker meget sjældent.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *