Nye anbefalinger om barselspleje

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne for barselsplejen i regioner og kommuner. De nye anbefalinger indgår i den samlede beskrivelse af de regionale og kommunale opgaver i forbindelse med graviditet og barsel og erstatter således kapitel 15 i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen fra 2009.

Anbefalingerne for barselsplejen indeholder blandt andet to nye tiltag:

En udvidet jordemoderkonsultation i forbindelse med hælblodsprøven (PKU-prøven) og hørescreeningen på 3. dagen efter fødslen, med henblik på at vurdere tilstanden hos mor og barn samt støtte amningen.
Et tidligt besøg af sundhedsplejersken på 4.-5.dagen efter fødslen til alle familier, der er blevet udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen.

Anbefalingerne er blevet reviderede for at fremme en god start for forældrene og det nyfødte barn og forebygge, at nyfødte bliver genindlagt på grund af manglende trivsel og gulsot.

Anbefalingerne træder i kraft 1. oktober 2013.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *