Ny rapport om kemikalier og sundhed

På en workshop i efteråret blev udfordringerne og sundhedspersonalets behov for viden om kemikalier og helbredseffekter drøftet. Oplæg og drøftelser bliver sammenfattet i ny rapport.

Sundhedspersonale står ofte overfor svære udfordringer, når de skal vurdere sammenhængen mellem sygdom og kemikalieeksponering. På en workshop i november 2010 blev udfordringerne og sundhedspersonalets behov for viden om kemikalier og helbredseffekter drøftet. I en ny rapport sammenfatter Sundhedsstyrelsen oplæggene og drøftelserne.

Sundhedspersonale kan bruge rapporten som en oversigt over området kemikalier og sundhed og gennem en række links finde aktuel viden om kemikalier og helbredseffekter.

I workshoppen deltog repræsentanter for relevante grupper af sundhedspersonale foruden patientforeninger, repræsentanter for kommuner og regioner samt Miljøstyrelsen og en række andre interessenter.

Noget af det, der blev fremhævet i workshoppens indlæg var den store variation i, hvor klar sammenhængen er mellem kemikalier og helbredseffekter. Ved akutte forgiftninger og ved nogle kontakteksemer kan sammenhængen være meget klar, mens det i andre situationer kan være meget komplekst at vurdere sammenhængen.

Blandt de workshopindlæg, der er refereret i rapporten er indlæg om særlige forhold ved effekter af svært nedbrydelige kemiske stoffer, indsatser over for forgiftninger med kemikalier, kontakteksemer og luftvejslidelser som følge af udsættelse for kemikalier og en status for viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Rapporten giver også et indblik i specifikke behov for viden om kemikalier og sundhed hos forskellige grupper af sundhedspersonale.
Sundhedsstyrelsen arbejder i 2011 videre med informationsmateriale til sundhedspersonale om kemikalier og helbredseffekter.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *