Nu løfter vi forebyggelsesindsatsen

Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse, hverdagsrehabilitering for ældre og kronisk syge. Derfor afsættes der et målrettet løft til kommunerne på 300 mio. kr. i økonomiaftalen for 2013.

Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse, hverdagsrehabilitering for ældre og kronisk syge. Derfor afsættes der et målrettet løft til kommunerne på 300 mio. kr. i økonomiaftalen for 2013.

Med løftet styrkes kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats betragteligt. Løftet vil bidrage til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og til at skabe sammenhængende patientforløb.

Med aftalen starter regeringen, KL og Danske Regioner en fælles politisk dialog om sundhed. På baggrund af dialogen og de igangværende analysearbejder vil regeringen fremlægge et sundhedspolitisk udspil i 2013.

Sundhedsminister Astrid Krag udtaler:
Sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer, der tvinger os til at tænke, handle og prioritere smartere. På sundhedsområdet er det rigtig smart at prioritere forebyggelse. Forebyggelse er én af nøglerne til at løse udfordringerne med kroniske livsstilssygdomme, med for få gode leveår og for stor ulighed i sundheden. Forebyggelse er derfor også en nøgle til at få budgetterne til at hænge sammen i fremtiden og skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen. Jeg er derfor yderst tilfreds med aftalen for kommunernes økonom.

Yderligere oplysninger
Særlig rådgiver Henrik Larsen: 50 84 48 66
Afdelingschef Svend Særkjær: 25 27 56 10

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *