Nikon COOLSCOPE – et mikroskop uden okularer

Er det et mikroskop ja og alt er indbygget!!
Det nye COOLSCOPE er et integreret design, som kombinerer funktionerne af et mikroskop og et di–gitalt kamera i én enhed. Ingen start procedure eller optiske indstillinger er nødvendige. Apertur og lys justeres automatisk. Ændringer i krydsbordets position, fokusering og skift mellem objektiverne 5X, 10X, 20X og 40X er alle digitalt motoriseret. Al betjening af COOLSCOPE foregår ved et klik på en mus, og mikroskopi af præparatet foregår via en monitor.

COOLSCOPE gør det enkelt at mikroskopere
Tænd for COOLSCOPE og mikroskopet er umiddelbart klar til lysfelt mikroskopi af farvede præpara–ter samt optagelse af digitale billeder Læg objektglasset i den indbyggede bakke og klik på musen for automatisk indføring af præparatet i COOLSCOPE. Umiddelbart genereres et oversigts– og udsnitsbil–lede.

Bevægelser rundt i præparatet foretages vha. musen. En position på livebilledet kan markeres på over–sigtsbilledet. I alt kan der lagres op til 12 forskellige positioner, og skift mellem lagrede positioner og livebilleder sker med et enkelt museklik.

Integreret i COOLSCOPE er et 5 mega–pixel digitalt kamera, der giver højopløselige billeder i SXGA format. Billederne kan lagres på CompactFlash–kort og/eller netværk i en opløsning op til 2560×1920 pixels.

Anvendelsesområder, bl.a. telemikroskopi
COOLSCOPE kan anvendes til lysfelt mikroskopi af farvede præparater i såvel udvikling som rutine afdelinger inden for bl.a. patologi, histologi, anatomi og morfologi.

Telemikroskopi som fx. telepatologi samt undervisning og foredrag er yderligere anvendelsesområder for COOLSCOPE, da det kan integreres i et netværk (LAN, Internet) vha. TCP/IP protokollen, betje–nes fra decentral lokation og tilsluttes en projektor.

En live demonstration af COOLSCOPE kan ses på www.coolscope.com

Yderligere information fås hos DFA A/S på tlf. 39 16 20 20.

 

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *