Neurologisk akutklinik åbner 1. september

På RH Viborg omlægges fra 1. september endnu flere patientforløb til ambulant regi i den nye Akutklinik for Neurologiske Sygdomme en klinik, der vil betyde bedre og hurtigere hjælp til praktiserende læger og dermed også hurtigere diagnosticering af de subakutte patienter.

I akutklinikken vil man bl.a. udrede patienter med små blodpropper i hjernen og med symptomer, der har varet mere end 48 timer. Herudover er klinikken også tiltænkt patienter med symptomer på hjernekræft.

Ved at organisere forløbene i akutklinikken, vil patienterne hurtigere blive tilset af en speciallæge, og dermed hurtigere blive udredt og komme i behandling en forbedring i både tid og kvalitet. Det tilstræbes, at patienterne udredes første dag i akutklinikken og afsluttes på hospitalet senest på 3. døgn.

– Det kan udelukkende lade sig gøre, fordi der er et tæt samarbejde med en lang række af de øvrige afdelinger på hospitalet. De bidrager bl.a. med hurtige undersøgelser og prøver, forklarer ledende overlæge Lene Rosendahl fra neurologisk afdeling på RH Viborg.

Patienter med en mindre blodprop i hjernen vil også blive vurderet af fysioterapeut og ergoterapeut i akutklinikken, så behovet for genoptræning vurderes samtidig med den øvrige udredning i klinikken. Det betyder, at patienterne kan får en genoptræningsplan med, allerede når de forlader akutklinikken. Tidligere foregik det under indlæggelse, men nu vil det blive ambulant.

– Afstanden til os i neurologisk afdeling skulle gerne blive kortere, og de praktiserende læger kan bl.a. ringe til os direkte i akutklinikken eller komme til os via hospitalsvisitationen. Vi forventer, at der på den måde bliver færre indlæggelser og også færre, der må indlægges akut. Lægerne ved jo, at patienten kan komme ind på akutklinikken hvis ikke samme dag, så i hvert fald næste morgen, forklarer ledende overlæge Lene Rosendahl fra neurologisk afdeling på RH Viborg.

Akutklinikken bemandes af et team med speciallæge, koordinerende sygeplejersker og sekretær. Med oprettelsen af akutklinikken sker der samtidig en omrokering i neurologisk afdeling, hvor der bl.a. lukkes en 4-sengsstue. Stuen (29) skal benyttes til opholdsstue for patienterne i akutklinikken.

Yderligere oplysninger:
Ledende overlæge, neurologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg: Lene Rosendahl: 7844 6002 / 2462 5297

Cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive: 7844 1003 / 2098 5601

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *