Motion på arbejdspladsen er vejen til et længere liv

Dansk Firmaidrætsforbund noterer sig med tilfredshed, at Rådet for Folkesundhed for øjeblikket i stærke vendinger betoner vigtigheden af at få danskerne til at integrere motion som en naturlig del af deres hverdag på arbejdspladsen.

"Vi glæder os over Rådet for Folkesundheds øgede fokus på at fremme danskernes sundhedstilstand. Dansk Firmaidrætsforbund har gennem de senere år iværksat en omfattende indsats for at fremme danskernes bevidsthed om vigtigheden af at dyrke daglig motion og at udvikle motionsaktiviteter, som er lette at gå til på arbejdspladserne", udtaler forbundsformand Peder Bisgaard, der står i spidsen for ca. 320.000 firmaidrætsfolk i Danmarks tredjestørste idrætsforbund.

I sin egenskab af formand for Rådet for Folkesundhed, fremhæver Bente Klarlund, at det først og fremmest er på arbejdspladsen, at slaget skal slås – langt de fleste lønmodtagere har i dag et stillesiddende arbejde, og det er det, der slår dem ihjel.

"Rådet for Folkesundheds ønske om at sætte arbejdspladsen i centrum for en fremtidig sundhedsindsats, er en meget væsentlig understregning af, hvor væsentligt et stykke arbejde, der udføres via Dansk Firmaidrætsforbunds omfattende indsats med at integrere motion i de ansattes hverdag", lyder det fra Peder Bisgaard, der opfordrer de danske virksomheder til at formulere en motionspolitik på linje med alkohol– og rygepolitikker.

Dansk Firmaidrætsforbunds indsats er sket igennem konceptet "Motion på Arbejdspladsen", der har sat motion på dagsordenen i en lang række danske virksomheder, og via den tilhørende kampagne "Arbejdspladsen Motionerer", som tilbyder arbejdspladserne en lang række motionsmuligheder integreret i arbejdsdagen. Kampagnen havde sidste år 25.000 deltagere og forventes i år at nå op på 40.000 deltagere.

Dansk Firmaidrætsforbund deltager i øjeblikket i en større undersøgelse sammen med Arbejdsmiljøinstituttet, som skal afdække effekterne af at integrere motion i medarbejdernes arbejdsdag.

– Indenfor firmaidrætten deltager vi gerne i et samarbejde omkring udvikling af motions– og sundhedsinitiativer til de danske arbejdspladser. Vi stiller vores viden, erfaring og kontakt til arbejdspladserne til rådighed for alle initiativer, der kan højne folkesundheden, pointerer Peder Bisgaard.
 

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *