Medicinudgifter overrasker positivt

Medicin er ikke årsagen til, at sundhedsbudgetterne sprænges.
Væksten i udgifterne til medicin aftager betydeligt i 2010.
Spørgsmålet er nu, om der er patienter, som ikke modtager korrekt behandling.

Den seneste opgørelse af regionernes udgifter til medicin viser en vækst på blot 0,4 procent. I en kommentar til opgørelsen siger koncernchef Ida Sofie Jensen fra Lægemiddelindustriforeningen:

Vi har vel alle fra tid til anden set regionspolitikernes dramatiske udmeldinger om store stigninger i udgifterne til medicin. De udmeldinger er der imidlertid ikke basis for.

I årets første fire måneder er de samlede udgifter til medicin steget med blot 0,4 procent. Det dækker over et direkte fald i udgifterne til receptpligtig medicin til apotekerne og en mindre vækst i udgifterne til medicin til brug på sygehusene på 4,7 procent. Dermed er vi langt fra tidligere års to-cifrede vækstrater. Medicinudgifterne udgør ca. 10 procent af de samlede sundhedsudgifter, og med en stigning på blot 0,4 procent er det svært at fastholde synspunktet om, at medicinudgifterne udgør et stort problem for regionernes økonomi.

En stor del af faldet i udgifterne skyldes den aftale, som lægemiddelindustrien har indgået med Sundhedsministeriet om prisfald på 5 procent,

Set ud fra et økonomisk synspunkt er opbremsningen i væksten i forbruget af medicin på sygehusene måske tilfredsstillende. Men for politikere, der bekymrer sig om patienternes behandling, bør tvivlen hurtigt melde sig. For skyldes den betydelige opbremsning i udgiftsvæksten i virkeligheden, at sygehusene ubevidst lader sig præge af myten om de markante medicinudgifter og derfor frasiger sig faglige vurderinger om korrekt medicinsk behandling til fordel for at please den politiske ledelse i regionerne.

Det er vigtigt at vi ikke sætter kvaliteten i behandlingen over styr, også selvom sygehusene er økonomisk pressede. Og det er vigtigt for mig at understrege, at dette ikke er et angreb på fagligheden hos sundhedspersonalet, som gør en kæmpe indsats for at få hverdag, budgetter og patientbehandling til at hænge sammen.

Udviklingen i medicinudgifterne fra 1. januar til 30. april i hhv. 2009 og 2010 viser:

Det samlede receptpligtige marked 0,4 pct.

Receptpligtig medicin i sygehussektoren 4,7 pct.

Receptpligtig medicin i primærsektoren 3,7 pct.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *