Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme i august

Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for august måned 2013 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom. Indberetningerne viser overskridelse i 2 tilfælde.

Sundhedsstyrelsen ser med alvor på disse overskridelser og har derfor bedt regionerne om at sikre, at bekendtgørelsen om maksimale ventetider bliver overholdt.

Den manglende overholdelse af bekendtgørelsen om de maksimale ventetider fordeler sig i august 2013 sådan:

1 hændelse, som vedrører kræftsygdom i Region Hovedstaden
1 hændelse, som vedrører kræftsygdom i Region Nordjylland

Region Hovedstaden har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelsen af den maksimale ventetid er på 7 uger og vedrører ventetid til forundersøgelse. Overskridelsen skyldes en administrativ fejlhåndtering. Region Hovedstaden har bekræftet overfor Sundhedsstyrelsen, at visitationsprocedurerne er skærpet for henvisninger, der ikke er mærket som kræftpakke , men hvor der udtrykkes mistanke om kræft.

Region Nordjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelsen af den maksimale ventetid er på 9 dage og vedrører ventetid til forundersøgelse. Overskridelsen skyldes en fejlhåndtering i forbindelse med rekvirering af prøver fra andre sygehuse. Region Nordjylland har bekræftet overfor Sundhedsstyrelsen, at proceduren for rekvirering af prøver fra andre sygehuse er ændret med henblik på at sikre overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider.

Der er ingen indberetninger om manglende overholdelse af de maksimale ventetider vedrørende behandling af hjertesygdomme.

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. februar 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *