Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme

Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for april 2013 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom.

Der blev indberettet fire tilfælde af manglende overholdelse af bekendtgørelsen om de maksimale ventetider, som fordeler sig sådan:

3 hændelser, som vedrører kræftsygdom i Region Nordjylland
1 hændelse, som vedrører kræftsygdom i Region Hovedstaden

Region Nordjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at én overskridelse omhandler en patient, som blev henvist til udredning på mistanke om kræft i øjet. På grund af misforståelser visiteres henvisningen for sent, så datoen for forundersøgelse medfører overskridelse på 13 dage. Mistanken om kræft afkræftes.

To overskridelser handler om patienter henvist til udredning på mistanke om sarkom (kræft i knogler og bløddele), hvor tiden blev overskredet med henholdsvis 5 og 7 dage på grund af forskellige opfattelser mellem modtagende og udredende afdeling i forhold til behovet for sarkomudredning. Mistanken om kræft blev afkræftet i begge tilfælde.

Sundhedsstyrelsen ser med stor alvor på overskridelserne, især fordi de alle handler om håndtering af henvisninger, procedurer for samarbejde med videre.

Region Nordjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at man har taget ledelsesmæssige skridt, der skal sikre, at visitationsretningslinjerne overholdes fremadrettet, ligesom man har indkaldt involverede afdelinger med henblik på afklaring af arbejdsgange og visitation. Derudover vil regionen iværksætte en gennemgang af logistikken for samtlige pakkeforløb for kræft.

Region Hovedstaden har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelsen omhandler en patient med mistanke om brystkræft, som får foretaget en mammografi med en overskridelse på 12 dage. Region Hovedstaden har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at man har indført nye arbejdsgange for at sikre mod gentagelse af fejlen ved booking af tid til undersøgelse.

Der er ingen indberetninger om manglende overholdelse af de maksimale ventetider vedrørende behandling af hjertesygdomme.

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. februar 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *