Lavere overlevelse for danske patienter med tyk- og endetarmskræft

Patienter, der er diagnosticeret med tyk- og endetarmskræft, i Danmark og Storbritannien har haft en lavere overlevelse end patienter i Norge, Canada, Sverige og Australien. Det viser tal fra en videnskabelig undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet Acta Oncologica.

Undersøgelsen er baseret på oplysninger om over 300.000 patienter, der fik diagnosticeret tyk- og endetarmskræft i perioden 2000-2007, for danske patienter dog indgik dog kun data fra perioden 2004-2007. Undersøgelsen er et resultat af et internationalt samarbejde i International Cancer Benchmarking Partnership, som Sundhedsstyrelsen deltager i og har medfinansieret.

Et-års overlevelsen for tyktarmskræft var 71 procent i Danmark, hvilket var bedre end i Storbritannien, der lå på 67 procent, men lavere end i de andre lande, hvor den var 76-80 procent. Tilsvarende var et-års overlevelsen for endetarmskræft 79 procent i Danmark mod 75 procent i Storbritannien og 82-84 procent i de øvrige lande.
En del af forklaringen kan være, at danske patienter blev diagnosticeret i mere fremskredne sygdomsstadier end patienter i andre lande. Således blev 31 procent af danske patienter med tyktarmskræft diagnosticeret i fremskredent sygdomsstadie mod 17-26 procent i andre lande. For patienter med endetarmskræft var tallene henholdsvis 26 procent mod 17-23 procent. Men forskerne bag undersøgelsen peger også på, at kvaliteten af behandlingen kan forklare en del af forskellene mellem landene.

Siden 2007 har Sundhedsstyrelsen arbejdet på at bedre kvaliteten af den danske behandling af tyk- og endetarmskræft. Der er således udarbejdet pakkeforløb for kræft, herunder for tyk- og endetarmskræft, som skal sikre patienterne den bedst mulige udredning og behandling uden unødig ventetid. Desuden vil alle danskere mellem 50 og 74 år fra 2014 blive tilbudt screening for tyk- og endetarmskræft hvert 2. år.

Formålet med screeningsprogrammet er at nedsætte dødeligheden af sygdommen ved at finde kræfttilfælde i tidlige stadier, så helbredelse er mulig, og at nedsætte forekomsten af tyk- og endetarmskræft ved at identificere og fjerne forstadier til sygdommen, før de udvikler sig til kræft.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *