Lægers syv roller

Sundhedsstyrelsen har justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde.

De syv lægeroller kaldes fremover:

Medicinsk ekspert/lægefaglig
Kommunikator
Samarbejder
Leder/administrator/organisator
Sundhedsfremmer
Akademiker/forsker og underviser
Professionel

Lægerollerne blev først introduceret i Danmark i 2003-uddannelsesordningen og stammer oprindelig fra en canadisk rollemodel. Den canadiske rollemodel er skabt ud fra analyser af samfundets behov og beskriver de roller/kompetencer, som læger bør kunne mestre. Anvendelse af de syv lægeroller i den danske speciallægeuddannelse kan forberede lægerne på, hvilke roller de kan få i deres fremtidige arbejde.

Arbejdet med at justere rollerne blev sat i gang i 2012, på baggrund af en evaluering af de daværende roller. Erfaringer viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer. Desuden påpegede rapporten, at rollerne i mange specialers målbeskrivelse er beskrevet som adskilte roller og ikke passer til lægers kliniske dagligdag, hvor flere roller ofte kommer i anvendelse samtidig.

I rapporten er de syv lægeroller derfor blevet justeret og nuanceret, og de tager nu afsæt i konkrete arbejdssituationer fra lægers dagligdag. Dermed kan den nye beskrivelse lette brugen af de syv roller, når specialeselskaberne eksempelvis skal udarbejde målbeskrivelser og vælge kompetencevurderingsmetode eller udarbejde faglige profiler.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *