Koordineret indsats skal øge livskvalitet for KOL-patienter

Frederikssund Hospital, Frederikssund og Halsnæs kommuner, de praktiserende læger og Danmarks Lungeforening går sammen om at rådgive KOL-patienter og deres pårørende.
Patienter skal være aktive og deltagende
Målet er at rådgive og guide personer med KOL til at blive aktive og deltagende i egen sygdom, hvilket i sidste ende skal give patienterne en øget livskvalitet.

Unikt i Danmark
– Det nye tilbud er unikt i Danmark, fordi hospital, kommuner, patientrepræsentant og praksislæger samt Danmarks Lungeforening for første gang går sammen om at tilbyde rådgivning til personer med KOL. I og med at der er tale om et formelt samarbejde bliver det nemmere at koordinere indsatsen for den enkelte KOL-patient samt sikre, at patienten oplever en højere grad af sammenhæng på tværs af sektorer, siger vicedirektør på Frederikssund Hospital Gert Hagelskjær.

Initiativer som dette gør en stor forskel
– Jeg håber, at initiativet mellem Frederikssund Hospital, Halsnæs Kommune og Frederikssund Kommune vil inspirere mange andre kommuner og hospitaler til at gøre det samme. Det er netop initiativer som dette, på tværs af sektorer, der gør en stor forskel for de KOL-patienter, der kæmper med at håndtere og forstå deres lungesygdom. Det her kan hjælpe dem til at leve et bedre liv med deres sygdom, siger direktør i Danmarks Lungeforening, Anne Brandt.

Fire KOL-caféer årligt
Efter planen skal der afholdes KOL-caféer fire gange årligt skiftevis på hospital og i kommune. Hver café varer ca. to timer og indeholder et overordnet emne. Emnerne vil være forskelligartede, men alle har det til fælles, at de omhandler, hvordan livet med KOL leves, fx kost, medicin, fysisk aktivitet, rejser, seksualitet osv.

Håbet er også, at vi med tiden kan reducere antallet af hospitalsindlæggelser
– Vi har mulighed for at trække på ressourcer og faglige kapaciteter fra alle dele af sundhedsteamet omkring borgeren med KOL, siger Linette Marie Kofod, som er fysioterapeut og initiativtager til projektet. Derved kan vi øge den samlede indsats og dermed muligheden for, at borgeren får et bedre greb om sin sygdom. Håbet er også, at vi med tiden kan reducere antallet af hospitalsindlæggelser og kommunale sundhedsydelser.

I 2011 havde Frederikssund Hospital 258 indlæggelser på grund af KOL fordelt mellem Halsnæs og Frederikssund kommuner. Nu går begge kommuner fremsynet og proaktivt ind for at støtte deres borgere med denne kroniske sygdom.

Delmål at opstarte selvtræningsgrupper
KOL-caféen har som delmål at opstarte selvtræningsgrupper for personer med KOL. Ideen med grupperne er, at patienter og pårørende via støtte, opbakning og erfaringsudveksling hinanden imellem, finder motivation til for eksempel at motionere.

Første arrangement: Overlæge Martin Døssing – oplæg omhandlende sygdommen KOL
Første arrangement i KOL-caféen er den 20. september kl. 15.30 på Frederikssund Hospital. Martin Døssing, som er overlæge vil komme med første oplæg omhandlende sygdommen KOL. Der vil også være mulighed for at hilse på fysioterapeuter, sygeplejersker og læger, som arbejder med KOL-problematikker.

Tilbuddet gælder borgere med KOL og pårørende i Halsnæs og Frederikssund kommuner
Samarbejdspartnerne i det nye tilbud er Frederikssund Hospital, Halsnæs og Frederikssund Kommuner samt praktiserende læger og Danmarks Lungeforening.

Tilbuddet er finansieret af de forskellige partere
Initiativet baserer sig blandt andet på Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Tilbuddet er finansieret af de forskellige partere i samarbejdet.

Læs mere:
Du kan læse mere om KOL-cafeén på www.frederikssundhospital.dk

Danmarks Lungeforening arbejder for bedre rådgivning af KOL-patienter i hele Danmark. Læs mere på www.lunge.dk

Yderligere information:

Vicedirektør Gert Hagelskjær, Frederikssund Hospital, telefon: 4829 3008
Projektkoordinator og fysioterapeut Linette Marie Kofoed, Frederikssund Hospital, telefon: 4829 5012
Senior projektleder Nicolai Kirkegaard, Danmarks Lungeforening, telefon: 3876 0032
Sundhedschef Birgit Gundorph-Malling, Halsnæs Kommune, telefon: 4778 4812
Afdelingsleder for rehabilitering, dagaktivitet og forebyggende hjemmebesøg Connie Bendt, Frederikssund Kommune, telefon: 47 35 22 56
Praksiskoordinator Frederikssund Hospital Peter Strøm, telefon: 4752 8100

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *