Kontaktråd for handikappede skubber bag på kommunerne

Århus Kommune og Region Midtjylland er hovedkræfterne bag nyt center, der skal udvikle og nytænke ydelser til handicappede. Randers, Skanderborg og Herning har tilsluttet sig centerets bestyrelse. Men flere skal med, mener det regionale kontaktforum på handikapområdet.

I en tid med voldsomme økonomiske udfordringer på det sociale område, er det regionale kontaktforum på handikapområdet som udgangspunkt meget tilfredse med, at Region Midtjylland og Århus Kommune har besluttet at oprette et nyt center, der skal udvikle og nytænke ydelser og tilbud til personer med specialiserede sociale behov. Det kan f.eks. være mennesker med ADHD, autisme, hjerneskade eller skizofreni, som har brug for højt specialiseret indsats og støtte.

– Det er et tiltrængt initiativ, hvis man fortsat ønsker at benytte de bedste ydelser, der er til rådighed, siger næstformand for kontaktforummet Birgit Hagen. Og hun fortsætter:

– En af de fornemmeste opgaver for centret er jo at udvikle metoder og få de allerede kendte og gode metoder implementeret og udbredt.

Fire kommuner Århus, Skanderborg, Randers og Herning vil deltage i centret og dermed i bestyrelsen for Center for innovation og metodeudvikling. Andre kommuner har udtrykt sig positivt, men har oplyst, at man enten ikke har mulighed for eller har lyst til at deltage i centret på nuværende tidspunkt.

Det regionale kontaktforum på handikapområdet efterlyser derfor, at de resterende kommuner i regionen bakker mere helhjertet op om centret, således at centret får så bred en kontakt- og brugerflade som muligt.

Nyt center kan spare kommuner for udgifter
Center for innovation og metodeudvikling skal på den ene side tage udgangspunkt i, at tilbud og ydelser fortsat kommer til at bygge på en solid social og socialpædagogisk platform. Tilbud og ydelser skal være baseret på al den særlige viden, erfaring og ekspertise, der er på området.

– Men på den anden side, skal udviklingen og fornyelsen sikkert findes inden for nye rammer, andre metoder og hidtil ukendte indsatstyper, siger formand for kontaktforum, regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen (V).

– Hvis det nye Center for Innovation og metodeudvikling skal kunne sætte skub i nye tanker og ideer, og få dem bredt ud til handikappede i hele Region Midtjylland, så er opbakningen fra kommunerne afgørende, mener Anne V. Kristensen.

Centerets arbejde skal foregå inden for de kendte økonomiske rammer.

Det regionale kontaktforum består af ni medlemmer, hvoraf de fire er udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH), tre medlemmer af regionsrådet og Region Midtjyllands direktører for psykiatri- og socialområdet og Regional Udvikling. Kontaktforum diskuterer regionale spørgsmål, der er særligt relevante for mennesker med et handicap.

Fakta

Se bl.a. hvem der er medlem af det regionale kontaktforum på handikapområdet

Flere oplysninger

– Formand for det regionale kontaktforum i Region Midtjylland, Anne V. Kristensen (V), tlf. 2942 3304

– Næstformand i det regionale kontaktforum i Region Midtjylland Birgit Hagen, tlf. 4063 6041

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *