Kommuner og læger skal sammen løfte medicinhåndtering

KL er enig i, at der i kommunerne og blandt lægerne er behov for at højne kvaliteten af den medicinske behandling af borgere med psykiske lidelser.

Sådan lyder reaktionen fra Anny Winther, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg, til en netop offentliggjort rapport fra Sundhedsstyrelsen om medicinering af psykisk syge patienter på bosteder og plejecentre.

Undersøgelsen viser, at både læger og kommunale botilbud og plejecentre ikke i tilstrækkelig grad følger Sundhedsstyrelsen vejledninger om behandling med antipsykotiske lægemidler, antidepressiver og/eller benzodiazepiner.

Kun omkring halvdelen af lægerne havde ifølge undersøgelsen lagt en plan for behandlingen, og under halvdelen af lægerne havde lagt en plan for monitorering af behandlingen og bivirkninger. Samtidig viser undersøgelsen, at de fleste ledelser på bosteder og plejecentre kender Sundhedsstyrelsens vejledninger på området og har opstillet instrukser for medicinhåndtering. Men for få steder har opstillet instrukser for behovsmedicin og instrukser for håndtering af akutte psykoser.

Sundhedsstyrelsen vil derfor gerne drøfte med KL, hvordan medicineringsopgaven kan løses bedre på de kommunale institutioner og se på, hvordan samarbejdet mellem de praktiserende speciallæger, distriktspsykiatrien og de kommunale institutioner kan forbedres.

KL går meget gerne i dialog om, hvordan vi kan højne kvaliteten omkring medicinering. Vi mener, at der er brug for et styrket fokus fra lægerne, da undersøgelsen viser, at for mange læger svigter deres ansvar. Men kompetenceniveauet hos medarbejderne på botilbuddene og plejecentre skal også højnes, så reglerne bliver efterlevet og patientsikkerheden styrket, siger Anny Winther.

Anny Winther fremhæver i den sammenhæng, at det er afgørende, at læger og botilbud samt plejecentre i fællesskab løfter opgaven omkring medicinering.

Kommunerne har sammen med lægerne – et fælles ansvar, og det skal både de og vi leve op til!

KL er allerede i dialog med såvel Sundhedsstyrelsen som Danske Handicaporganisationer om tiltag, der skal styrke den kommunale indsats på området. KL ser frem til at drøfte problemstillingerne med Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og lægerne.

Yderligere oplysninger fås via vicekontorchef Kurt Hjortsø, 3370-328, konsulent Tina Levysohn, KL s Social- og Sundhedskontor, tlf. 3370-3562, eller via pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3333

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *