Hurtigere og mere effektiv behandling

Speciallæger til rådighed døgnet rundt.
Undersøges af flere speciallæger
Når du i fremtiden henvender dig til et hospital i Hovedstaden med en akut sygdom, vil du blive undersøgt og behandlet af op til flere speciallæger inden for meget kort tid. Det betyder, at personalet hurtigere vil finde ud af, hvad du fejler, og hvilken behandling du skal have.

Ny måde at gøre tingene på
Det er målsætningen med en radikal organisationsændring, der er beskrevet i et fagligt input til den netop vedtagne Hospitals- og psykiatriplan 2020. For at nå målet, skal alle specialer på sigt være til stede døgnet rundt på de fælles akutmodtagelser på hospitalerne i Hovedstaden.

Bedre kvalitet er lig kortere indlæggelse
– Borgerne vil opleve et kvalitetsløft samtidig med, at vi vil få færre utilsigtede hændelser og større patientsikkerhed, kommer det uden tøven fra Svend Hartling, der er koncerndirektør i Hovedstaden.

Den rigtige behandling i gang hurtigere
Ved at have samtlige lægefaglige specialer til rådighed i umiddelbar nærhed af patienten, vil vi få et endnu mere effektivt patientforløb end i dag. Og det vil alt andet lige betyde, at den rigtige behandling bliver sat i gang hurtigere og patienten derfor ikke kommer til at tilbringe mere tid på hospitalet end højst nødvendigt.

Forandringen er i gang
Flere af Hovedstadens store hospitaler har allerede nu en vagtstruktur, hvor samtlige lægefaglige specialer er dækket ind døgnet rundt.
– Og samtidig sikrer den igangværende etablering af de fælles akutmodtagelser med senge reserveret til formålet, at alle patienter fremover kommer ind af én dør og ikke direkte op på afdelingerne, forklarer Svend Hartling.

Afhængig af nye byggerier
Koncerndirektøren forventer, at alle områder vil være nogenlunde på plads inden for fire til fem år. Men dele af planen kan først realiseres i takt med de kommende udbygninger og nybygning af Hovedstadens hospitaler.
– Vi er afhængige af den fysiske struktur altså bygningerne – for at hele planen kan blive fuldt sat i værk, fastslår Svend Hartling. Men der hvor vi kan skabe plads der bevæger vi os i denne retning så hurtigt som muligt.

Kristian Hargreave
Email: webredaktoer@regionh.dk

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *