Hjertesvigtpatienter måler selv blodtryk og sender data til ambulatoriet

17 patienter deltager i telemedicinforsøg, hvor de selv er aktive medspillere i deres behandlingsforløb.
På Herlev, Hvidovre og Bornholms hospitaler har 17 kroniske hjertesvigtpatienter meldt sig til at deltage i et demonstrationsprojekt med telemedicin, hvor computere og webcam spiller en vigtig rolle.

Patienterne er via deres egen hjemmecomputer i kontakt med deres sygeplejerske eller speciallæge og tager selv en aktiv rolle i deres behandlingsforløb.

I projektet, der varer et lille år, kan hjertesvigtpatienten hver dag logge sig på sin computer og måle vægt, puls og blodtryk. Data sendes via måleapparaterne til ambulatoriet, og hver 14. dag er der telekonsultation, hvor sygeplejersken eller lægen kan spørge ind til patients tilstand.

Da hjertesvigtpatienter normalt modtager to til fire forskellige slags medicin, der skal justeres i dosis med vejledning fra en sygeplejerske og en læge, er det nødvendigt med mange kontroller. Disse kan med telemedicin foretages i hjemmet, og projektets formål er bl.a. at belyse, om patienterne hurtigere kan komme frem til rette dosis medicin.

Når patienten er i stabil medicinsk behandling, overtager praktiserende læge det videre forløb.

Dejligt at kunne sidde hjemme
Bruno Skovgaard Jensen er hjertesvigtpatient og begejstret for at deltage i projektet:

– Jeg er blevet bedre til at holde mig selv på dupperne med at få målt blodtryk og puls. Og så er det dejligt at kunne sidde herhjemme. Man skal ikke være bange for telemedicinen, for man får gode instrukser. Men systemet kan selvfølgelig drille i starten, sådan er det med al it, siger han.

Mere frihed til patien­terne

Afdelingssygeplejerske Jimi Claussen fra Kardio­logisk Ambulatorium på Herlev Hospital har flere patienter tilknyttet pro­jektet og understreger, at de får samme livskvalitetsforbedrende behandling, som de ville have fået, hvis de var mødt op på hospitalet.

– Teleme­dicinen er effektiv på den måde, at den giver mere fri­hed til patienterne, og samtidig udnytter hospitalernes ressourcer bedre til de patien­ter, som er så syge, at de har brug for et kontrolbesøg på ambulatoriet. Desuden har mange svært ved at komme til kontrol, fordi de bor langt væk fra hospitalet og skal med en transport, hvor der er lang ventetid i løbet af dagen, eller de kan ikke få fri fra arbejde. Nogle patienter er faktisk blevet væk fra behandlingen af de grunde, og så er de jo blevet endnu dårli­gere, når vi får dem ind, forklarer Jimi Claussen.

Telemedicin for alle
Overlæge Helena Dominguez Vall-Lamora fra Kardiologisk Afdeling på Herlev Hospital ser mange fordele i telemedicinen.

– Mange hjertesvigtspatienter er så syge, at de ikke kan magte de mange besøg i ambulatoriet. De bliver derfor afskåret fra at modtage den højtspecialiserede behandling som gør, at de kan undgå forværring af deres tilstand og genindlæggelser på hospitalerne. Udbredelsen af brugen af telemedicin med inddragelse af sundhedspersonale, som kan etablere telekonsultation med målinger i hjemme, gør det muligt at behandle disse patienter. Det stigende antal kroniske hjertesvigspatienter på ambulatorierne i kombination med danskernes generelle sundhedsbillede har gjort det oplagt at forsøge sig med telemedicin på dette område, siger hun.

FAKTA:

Projektet viser, at det tager ca. 15. min at aflæse data fra patienten og tale med vedkommende over webcam. Det er fire patienter i timen. Normalt kan der ved fysisk kontrol ses to patienter i timen.
Projektets formål er at teste de kliniske og organisatoriske effekter af telemedicin.
Telemedicin kræver ikke, at patienter­ne er eksperter i it, men de skal være fortrolige med NemID og være vant til at bruge en computer. Derudover sørger hospitalet for oplæring i det meget brugervenlige udstyr, inden det bliver bragt hjem til patienten.
Da måling af blodtryk, puls og vægt ikke er unik for hjertepa­tienter, men også bruges som standard i behandlingen af man­ge andre sygdomme, er der samtidig skabt grobund for brugen af telemedicin hos andre patienter.
Projektet finansieres af Center for Telemedicin og har desuden fået bevilliget 4,6 mio. kr. fra Region Hovedstadens Kronikerprogram. Flere private firmaer deltager, da det er et OPI-projekt (Offentlig/ Privat Innovations Samarbejde).
Læs mere på:
http://www.regionh.dk/CenterforSundhedsinnovation/Menu/Projekter/Healthcare+Innovation+Lab/Telemedicin+-+Behandling+over+afstand/HjerteInsufficiens+Telemedicin/

Yderligere oplysninger:

Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *