Hjerteopererede børn oplever lige så god livskvalitet som andre børn

Familieforhold ser ud til at betyde mere for børn end indlæggelse og operationer

Ny undersøgelse viser at børn opereret for medfødt hjertesygdom oplever lige så god livskvalitet som andre børn i samme aldersgruppe.

I undersøgelsen deltog 239 børn i alderen 10 til 20 år, som blev opereret for en række forskellige hjertefejl i perioden 1996 til 2002 på Århus Universitetshospital, Skejby.

Resultaterne blev sammenlignet med 288 skolebørn i samme aldersgruppe fra nærområdet. Børnene svarede på et spørgeskema med 87 forskellige spørgsmål om fysisk, psykisk samt socialt helbred og om deres familieforhold.

Resultaterne viste, at der overordnet ikke var den store forskel i livskvalitet hos børn opereret for medfødt hjertefejl og skolebørn; faktisk rapporterede hjertebørnene på nogle områder bedre resultater end skolebørnene.

Når man undersøgte hvilke faktorer, der var vigtige for hjertebørnenes livskvalitet, fandt forskerne at børnenes køn, forældrenes uddannelse samt hvorvidt de boede med en enlig forælder havde afgørende betydning.

Omvendt var det ikke vigtigt hvor man gange børnene var blevet opereret eller hvor længe børnene havde ligget på intensivafdelingen efter deres operation.

Resultaterne tyder dermed på, at hjertebørns livskvalitet i langt højere grad hænger sammen med deres familieforhold end med det de oplever i forbindelse med indlæggelser og operationer.

Resultaterne er publiceret i: Functional health status in children following surgery for congenital heart disease: a population-based cohort study. Larsen SH, McCrindle BW, Jacobsen EB, Johnsen SP, Emmertsen K, Hjortdal VE. Cardiol Young. 2010 Jul 12:1-10. [Epub ahead of print]

Yderligere information:
Læge Signe Holm Larsen, tlf. 8949 5486

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *