Hjerte-kar-sygdomme toppede danskernes forbrug af lægemidler i 2009

Danskerne brugte i 2009 mest medicin mod hjerte-kar-sygdomme, mens forbruget af medicin mod psykiske lidelser og medicin mod astma, allergi og KOL indtog henholdsvis anden- og tredjepladsen på listen over forbruget af medicin mod folkesygdomme i Danmark. Medicin mod de medicinske folkesygdomme repræsenterer i alt 3/4 af det samlede medicinforbrug på hele medicinmarkedet målt i døgndoser, men kun 1/3 af de samlede udgifter, og medicin til behandling af folkesygdomme er således i gennemsnit væsentligt billigere end medicin til behandling af andre sygdomme.

Der er samlet set sket en stigning på knap 3 procent i 2009 i forbruget af medicin til behandling af folkesygdomme målt i døgndoser, mens udgifterne er faldet med knap 7 procent. Alene forbruget af medicin mod hjerte-kar-sygdomme, der udgør 40 procent af danskernes samlede medicinforbrug målt i døgndoser, er vokset med godt 3 procent, mens udgifterne til hjerte-kar-medicin er faldet med 12 procent.

Faldende priser
Danskernes mest brugte lægemiddel målt i døgndoser er det kolesterolsænkende præparat simvastatin. I 2009 blev der købt cirka 1,5 millioner pakninger svarende til godt 155 millioner døgndoser, hvilket er en stigning på cirka 7 procent i forhold til 2008. Den gennemsnitlige pris per defineret døgndosis for simvastatin er i 2009 faldet med cirka 55 procent i forhold til 2008.

Siden 2002 er prisen på simvastatin faldet med 97 procent fra 16,79 kroner per tablet til nu 45 øre per tablet. Det skyldes patentudløb på originalpræparatet, som giver plads til leverandører af kopipræparater på markedet. Disse leverandører kæmper i fri priskonkurrence om at blive billigst ved licitationer hver 14. dag. Priskonkurrencen er skarp, fordi apotekerne tilbyder kunderne at få udleveret det billigste lægemiddel såkaldt substitution – og fordi medicintilskuddet følger den billigste medicinpakning.

Som følge af apotekernes substitution til billigste kopi, udgør de billige kopipræparater 99,8 procent af al det simvastatin, der udleveres på apotekerne. De samme mekanismer patentudløb og apotekernes tilbud om en billigere kopi presser generelt priserne på apoteksmedicin i bund. Således er priserne faldet med 31 procent fra 2000 til 2009.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *