Henvisning af patienter med depression og angst til psykolog

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige retningslinjer for henvisning af patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst til psykolog.

Baggrunden for retningslinjerne er, at en evaluering af ordningen om henvisning af patienter med let til moderat depression til psykolog viste, at kun 33 procent af de henviste patienter faldt ind under henvisningskriteriet, mens 39 procent af patienterne ikke havde en depression, og 28 procent af patienterne havde en svær depression.

Retningslinjerne indeholder beskrivelser af, hvilke kriterier, der skal være opfyldt, før en praktiserende læge henviser en patient til psykolog og beskrivelse af den praktiserende psykologs opgaver ved modtagelse, behandling og afslutning af en patient.

Retningslinjerne præciserer, hvordan den praktiserende læge bør udrede en patient før henvisning til psykolog, og beskriver andre henvisnings- og behandlingsmuligheder. Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen i de faglige retningslinjer, at den praktiserende læge interviewer patienter med depression over minimum to samtaler for at sikre, at patienten er omfattet af henvisningskriteriet.

De praktiserende psykologer bør anvende dokumenterede behandlingsformer som førstevalgsbehandling, og i de tilfælde hvor behandlingerne ikke fører til bedring, bør psykologen efter 1-2 måneder henvise patienten tilbage til den praktiserende læge for at få en ny vurdering af behandlingen. Herudover beskriver de faglige retningslinjer indholdet af den tilbagemelding, som den praktiserende psykolog bør sende til den praktiserende læge, når patienten afslutter psykologbehandlingen.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *