Graviditet påvirker risikoen for blodpropper og blødninger

En ny undersøgelse viser klare ændringer i blodets størkningssystem under graviditet. Graviditeten øger risikoen for at få en blodprop 5-10 gange, og selve fødslen er en blødningsmæssig udfordring for blodstørkningssystemet.

Som del af den lægelige vurdering af, om en patient har en øget risiko for enten blodprop eller blødning, kan man analysere blodprøver for forskellige parametre.
I denne undersøgelse deltog 55 raske gravide, som fik målt fibrin d-dimer, fibrinogen og protein S i 1., 2. og 3. trimester. Fibrin d-dimer er hos ikke-gravide en god parameter til at udelukke igangværende blodprop. Fund af et lavt niveau af fibrinogen kan betyde en øget blødningsrisiko. Protein S måles ved diagnostik af arvelig protein S mangel, der medfører en øget risiko for blodprop.

Alle tre parametre ændrede sig i løbet af graviditeten. Fibrin d-dimer steg allerede tidligt i graviditeten, og er dermed problematisk at anvende til at udelukke blodpropper ved graviditet. Forskerne foreslår at undersøge, om en anden grænseværdi for fibrin d-dimer hos gravide sikkert kan udelukke blodpropper.

Fibrinogen steg ligeledes igennem graviditeten, hvilket kan sløre pågående forbrug af fibrinogen, eksempelvis ved fødselsblødning. Nedsat fibrinogen vil kun ses i meget svære tilfælde og indikerer høj blødningsrisiko hos kvinden.

Under graviditeten fandtes et tidligt fald i protein S, som med de nuværende grænseværdier er vanskelig at skelne fra den arvelige protein S mangel. Forskerne foreslår at hæve den nedre grænseværdi for protein S under graviditet, så protein S-værdier herover må betragtes som graviditetsbetinget protein S nedsættelse.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at det er vigtigt at tage hensyn til graviditetsbetingede ændringer i blodstørkningen ved mistanke om blodprop eller blødningsrisiko under graviditeten.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Hansen AT, Andreasen BH, Salvig JD, Hvas AM. Changes in fibrin D-dimer, fibrinogen and protein S during pregnancy. Scand J Clin Lab Invest. 2010 Dec 30.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *