Gode resultater fra de første vægtstoppere

Vægtstoprådgivning efter Små skridt-metoden viser gode resultater med et gennemsnitligt vægttab på 2,3 kg og større motivation blandt deltagerne. Det viser Sundhedsstyrelsens midtvejsevaluering af satspuljen: Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne .

Resultaterne i midtvejsevalueringen er baseret på erfaringerne fra 1.357 vægtstoppere som havde gennemført de første tre måneder af deres vægtstopforløb i et kommunalt eller regionalt satspulje-projekt. Ved evalueringens start var knap 3.000 personer begyndt på et vægtstopforløb.

Vægtstopforløbet har givet markante forbedringer i mange af deltagernes fysiske såvel som psykiske trivsel. Helt konkret sker der en positiv udvikling i vægtstoppernes selvværd og tro på egne evner til at ændre livsstil.

En tredjedel af vægtstopperne dyrkede motion, da de begyndte deres forløb med vægtstop, Efter tre måneder rapporterede 56 procent af vægtstopperne, at de dyrker regelmæssig motion.

Satspuljen støtter i alt 57 projekter i kommuner, på arbejdspladser og i regionale institutioner. Der er fire specifikke målgrupper for indsatserne: Personer uden for arbejdsmarkedet, særligt udsatte erhvervsgrupper (for eksempel kortuddannede eller ufaglærte), gravide og nybagte mødre og personer med anden etnisk baggrund end dansk.

I forhold til fremtidig forankring planlægger cirka 70 procent af projekterne at forsætte vægtstoprådgivning i kommunalt eller regionalt regi, omend flere steder i revideret form og målrettet flere eller andre målgrupper. På nuværende tidspunkt er har 318 personer gennemført uddannelsen til vægtstoprådgiver i forbindelse med satspuljen. Der er gennemgående stor tilfredshed med uddannelsen.

Resultaterne af midtvejsevalueringen skal bruges til at optimere konceptet for uddannelse af vægtstoprådgivere og til at forankre de lokale projekter.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *