Fortsat fokus på solariesikkerhed

På trods af en intensiveret kontrolindsats med landets solcentre, der har resulteret i en forbedring af solariesikkerheden, er der stadig problemer med sikkerheden hos nogle danske solcentre, viser de sidste nye tal fra Sikkerhedsstyrelsen.

Tallene fra forårets kontrolindsats indikerer, at sikkerheden er forbedret i danske solcentre, men det står samtidigt klart at ca. 20 % af de kontrollerede solarier fortsat udsender for kraftig UV-stråling. Ved en lignende kontrol i 2010 strålede ca. 50 % af solarierne for kraftigt.

-Selvom vores kontrolindsats umiddelbart indikerer en bedring af sikkerhedsforholdene, så er vi ikke i mål endnu, og derfor fastholder vi vores fokus på området med yderligere kontroller i efteråret, forklarer kontorchef Stine Pedersen.

Den positive udvikling betyder nemlig langt fra, at sikkerhedsforholdene er i orden alle steder i branchen, og de positive tal skal da også tages med et forbehold, blandt andet fordi de bygger på en begrænset stikprøvekontrol.

-Vores tal giver ikke nødvendigvis et repræsentativt billede af sikkerhedssituationen i branchen, fordi det ikke har været muligt at besøge mere end 17 solcentre i løbet af foråret. Det skyldes dels, at der er tale om meget ressourcekrævende kontroller, men også at ansvaret for sikkerheden altid ligger hos den enkelte centerejer, forklarer Stine Pedersen og uddyber, i forbindelse med tallene, skal man være opmærksom på, at der er tale om varslede besøg, hvor den enkelte ejer får besked 14 dage inden kontrolbesøget. Ejeren har derfor mulighed for at rette op på eventuelle problemer inden vi kommer, og det kan medvirke til, at vores tal ikke giver et helt præcist billede af forholdene i branchen. Det er også muligt, at nogle solcentre kun retter op, fordi vi melder vores ankomst. Det er problematisk, fordi der så kan være solcentre der tager chancen og kører ufortrødent videre, selvom sikkerhedskravene ikke overholdes.

I øjeblikket deltager Sikkerhedsstyrelsen derfor sammen med blandt andre Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, i en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med bud på, hvordan problemerne i solcentrene kan løses.

Som forbruger skal man altid være opmærksom på, at det kan være forbundet med en risiko at gå i solarium, især hvis solarierne stråler for kraftigt. Herunder kan du læse gode råd om brug af solarier.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om solariebrug (http://bit.ly/oykdrx)

Læs Sikkerhedsstyrelsen anbefalinger om solariebrug (http://bit.ly/qVXJMi)

Link til resultatet af Sikkerhedsstyrelsens sidste tilsynsrunder i efteråret 2010 og foråret 2011 (http://bit.ly/n0mAy1) (PDF)

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *