Flere sundhedspersoner bliver autoriseret

Antallet af læger og sygeplejersker, der opnår autorisation er i perioden 2000-2010 steget. Det viser Sundhedsstyrelsens nye tal for antallet af udstedte autorisationer. Stigningen i antallet af autoriserede læger og sygeplejersker dækker over en stigning både i antallet af dansk og udenlandsk uddannede.

For læger er der tale om en samlet stigning i antallet af autoriserede på cirka 113 procent, mens der for sygeplejersker er tale om en samlet stigning på cirka 10 procent. Tendensen med et stigende antal autoriserede findes også inden for en række af de andre faggrupper.

Samlet set viser tallene, at styrelsen er gået fra at autorisere cirka 4.200 sundhedspersoner i år 2000 til i år 2010 at autorisere cirka 9.400 sundhedspersoner. Denne stigning dækker dog også over, at der i perioden 2000-2010 er fire nye faggrupper, som er blevet omfattet af Sundhedsstyrelsens autorisationsordning, nemlig bandagister, bioanalytikere, radiografer samt social- og sundhedsassistenter.

Tallene for antallet af udstedte speciallægeanerkendelser viser blandt andet, at der er ved at ske en ændring i andelen af kvindelige speciallæger. Således var cirka 34 procent af dem, der opnåede en speciallægeanerkendelse i år 2000 kvinder, mens andelen af kvinder i år 2010 var cirka 46 procent.

Se opgørelserne over antallet af udstedte autorisationer, tilladelser til selvstændigt virke, speciallægeanerkendelser og specialtandlægeanerkendelser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Opgørelserne omfatter i alt 17 faggrupper og er fordelt på alder, køn og uddannelsesland.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *