Flere søger om abort

De regionale samråd behandlede i 2010 i alt 1041 sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation, hvilket er det højeste antal hidtil. Siden 2004 er der hvert år sket en stigning fra et niveau omkring 700 ansøgninger om svangerskabsafbrydelse om året. Det fremgår af Abortankenævnets årsberetning for 2010.

Ud af de i alt 945 ansøgninger der vedrørte svangerskabsafbrydelse i 2010, blev der givet 869 tilladelser. Heraf var 518 tilladelser, svarende til 59,6 procent af alle tilladelser, begrundet i faren for, at barnet ville blive født med en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse. Der er tale om en stigning i forhold til 2008 og 2009, hvor disse tilladelser udgjorde henholdsvis ca. 55 procent og 57 procent. Ankenævnet modtog 54 ankesager i 2010, og den samlede ændringsprocent var 19,2 procent.

Antallet af tilladelser stiger fortsat, og årsagen til stigningen må, igen i år, tilskrives stigningen i ansøgninger efter nakkefoldsscanningen i 13. uge og misdannelsesscanningen i 18. 19. uge og efterfølgende tilladelser. Dette harmonerer også med, at en stadig større del af aborttilladelserne bliver givet på baggrund af faren for, at barnet ville blive født med en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse.

Af de 1.041 sager, som de regionale samråd behandlede i 2010, har Ankenævnet i forbindelse med sit tilsyn gennemgået i alt 312 sager. Ankenævnet havde bemærkninger til de regionale samråd i 44 sager.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *