Flere afskedigelser på vej på Regionshospitalet Viborg, Skive

Siden udgangen af 2009 har Regionshospitalet Viborg, Skive reduceret i antallet af medarbejdere med flere end 100. Nu er der fremlagt en spareplan for 2011, der i værste fald kan betyde, at yderligere 200 medarbejdere mister deres arbejde.

Regionshospitalet Viborg, Skive skal i 2010 og 2011 spare godt 110 mio. kroner. En del besparelser er allerede effektueret i 2010, og nu skal der iværksættes spareinitiativer for 60 mio. kroner i 2011.

Besparelserne skyldes bl.a., at Regionshospitalet Viborg, Skive i 2009 behandlede langt flere patienter end forventet – og flere end der var finansiering til. Samtidig har regionen pålagt hospitalerne rammebesparelser (grønthøster) som en del af regionens spareplan.

Lukker senge
Som led i besparelserne for 2010 har hospitalet bl.a. indført ansættelsesstop, lukket dagkirurgien i Kjellerup, reduceret afdelingsbudgetterne, indført vikarstop mv. Blandt spareplanerne for 2011 er en videreførelse af ansættelsesstoppet, lukning af 22 senge, yderligere reduktion af afdelingernes budgetter og så reduceres der i antallet af aktive operationsstuer. Konsekvensen af besparelserne vil blive endnu færre ansatte på Regionshospitalet Viborg, Skive.

– Det er ikke usandsynligt, at hospitalet med udgangen af 2011 har 300 færre medarbejdere end i 2009. Det er en dramatisk situation for hospitalet, men det er nødvendigt, for at vi kan leve op til vores eget og regionens krav om budgetoverholdelse i 2012, forklarer hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard.

Afskedigelser rammer bredt
Han og den øvrige hospitalsledelse forventer, at også de kommende afskedigelser kan komme til at ramme bredt blandt hospitalets forskellige faggrupper. Herudover er der en forventning om, at det skærpede ansættelsesstop og nogle medarbejderes mulighed for frivillig afgang kan mindske antallet af kolleger, der ufrivilligt vil være nødt til forlade hospitalet.

På aktivitetssiden vil besparelserne primært ramme de elektive funktioner som f.eks. dagkirurgi. Som akuthospital har Regionshospitalet Viborg, Skive en stor og forpligtende opgave med at tage sig af de mest syge først. Udviklingen er stadig flere akutte patienter, bl.a. har hospitalet overtaget en del af de akutte patienter fra Silkeborg.

Fakta
Regionshospitalet Viborg, Skive har aktuelt:
– 2.961 ansatte
– 480 hospitalssenge
– 37 hotelsenge.

Flere oplysninger
Hospitalsdirektør, Jens Anton Dalgaard: 78 44 10 02
Cheflæge, Christian Møller-Nielsen: 78 44 10 03 / 20 98 56 01
Chefsygeplejerske Tove Kristensen: 78 44 10 04

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *