Fire skarpe efter DRs udsendelse om hospitalserhvervede infektioner

DR1 s dokumentar 24. juni om hospitalserhvervede infektioner, efterlod en række spørgsmål. Her er regionens svar på fire af dem.
Udsendelsen, som er produceret af produktionsselskabet Larm Film for DR, satte fokus på de infektioner, som en ud af ti danskere får, når de bliver indlagt, og hospitalsvæsenets forsøg på at bekæmpe disse.

Dokumentaren efterlod desuden en række spørgsmål:

Skal patienter og pårørende være nervøse for at blive indlagt efter at have set programmet
Man skal ikke være nervøs for at blive indlagt på et hospital i Region Hovedstaden. Hospitalerne gør en stor og målrettet indsats for at undgå, at patienterne får infektioner, og de nyeste tal viser, at indsatsen virker.

I programmet bruges en særlig ATP-måling, som slår meget ud i forhold til menneskelige proteiner. Selv meget små mængder protein giver høje tal, men det siger intet om, hvor farligt det er for patienterne. Metoden er egnet til spottjek af rengøringen, umiddelbart efter at rengøringen er foretaget, men den er ikke egnet til en dagligdag på et hospital, fordi den slår ud, selv når det ikke har betydning overhovedet. Derfor er den type målinger fravalgt på hospitalerne.

Men selvfølgelig er der risiko for at blive smittet, når man er indlagt. Hospitalerne behandler jo syge mennesker. Og både patienter, personale og pårørende er samlet på et sted, som alle tager bakterier og andet med sig rundt.

Det betyder, at der ikke findes helt enkle løsninger til at undgå infektioner.

Har hospitalerne så store problemer med infektioner, som DR s program siger
Ifølge vicedirektør Torben Mogensen, formand for Region Hovedstadens komite for infektions kontrol og hygiejne, som medvirker i udsendelsen, så både ja og nej.

– DR s program præsenterede desværre et alvorligt og kompliceret problem på en meget forsimplet og sensationssøgende måde. Man kan ikke som det blev gjort i programmet – sætte lighedstegn mellem rengøringsmålinger og infektionsrisiko. Der er mange andre faktorer, der spiller ind som fx håndhygiejne, desinfektion og sterilisation af udstyr. Det er vigtigt, at der er fokus på hospitalsinfektioner, men programmet skaber unødig frygt og tegner et unuanceret billede. Det er en skam, siger Torben Mogensen.

Studieværten nævner i en speak, at Region Hovedstaden ikke vil kommentere på Larm Films optagelser. Hvorfor vil Region Hovedstaden ikke det
Region Hovedstaden vil altid gerne kommentere regulære og aftalte optagelser. I dette tilfælde bragte udsendelsen optagelser foretaget med skjult kamera fra en række hospitaler i Region Hovedstaden, hvor eksempelvis rengjorte senge efterprøves med ATP-metoden.

Ifølge DRs interne regler er det kun tilladt at bruge skjult kamera, hvis optagelsen tjener en væsentlig offentlig interesse, der klart overstiger hensynet til de personer, der optages, og dokumentationen ikke kan tilvejebringes på anden vis.

Larm Film har den 3. april lavet en optagelse på Hvidovre Hospital med den omtalte ATP-måling, som blev til efter en anmodning om et interview.

Men før de efterfølgende optagelser er hospitalernes direktioner ikke blevet spurgt, om de ville indgå i en efterprøvning af ATP-metoden, en anmodning som naturligvis ville være blevet behandlet seriøst.

Region Hovedstaden har derfor klaget til DR over, at optagelserne kunne være lavet på anden vis ved simpelthen at bede om lov, og at DRs interne regler for skjulte optagelser ikke er opfyldt.

Derfor ville vi heller ikke kommentere på de skjulte optagelser

Studieværten får lov til at besøge og måle på en operationsstue på Hvidovre Hospital og ønsker pludselig at besøge yderligere operationsstuer. Han får ikke lov. Hvorfor ikke
På operationsgangen fik Larm Film lov at måle i den stue, hvor det kunne lade sig gøre den pågældende morgen, uden at forhindre eller forsinke operationerne. Vi lod ikke hensynet til DR tælle over hensynet til patienterne, der så skulle have aflyst deres operation, fordi en journalist ville måle i operationsstuen.

Larm Film blev opfordret til at spørge direktionen, om de måtte komme igen en anden dag og måle flere operationsstuer, men det har de aldrig gjort. De fik de vilkår, som eksterne kontrollanter altid har: De måler umiddelbart efter rengøringen. Og de forhindrer eller forsinker ikke operationer.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *