Finske mænds sædkvalitet er faldet til dansk niveau

Mens kvaliteten af sæden hos danske mænd ikke har ændret sig de seneste femten år, er den i Finland faldet drastisk i samme periode, og finske mænds sædkvalitet er nu nede på samme lave niveau som i Danmark.
Det viser ny dansk-finsk forskning, som præsenteres ved en international workshop om hormonfor-styrrende stoffer 26.-29. april på Rigshospitalet i København.

Miljøet er årsagen
Det har længe været en gåde, hvorfor finske mænd havde en betydeligt bedre forplantningsevne end mænd i de øvrige nordiske lande, herunder Danmark. Den nye forskning viser, at genetiske forskelle ikke kan være forklaringen. Andre årsager, som miljø eller livsstil, er langt mere sandsynlige.

– Meget tyder på, at befolkningen i Finland har været mindre udsat for miljøskadelige stoffer end befolkningen i de øvrige lande, men nu er ved at indhente os andre, siger en af forskerne bag under-søgelsen, professor Niels Erik Skakkebæk fra Afdeling for Vækst og Reproduktion ved Rigshospitalet.

Samtidig med at sædkvaliteten er faldet, er der også kommet flere tilfælde af kræft i testiklerne blandt finske mænd. En udvikling der også er sket i de øvrige nordiske lande.

Påvirkes i mors mave
Dårlig sædkvalitet og testikelkræft viser sig først i voksenalderen. Alligevel hælder forskerne til den teori, at det er faktorer, som påvirker barnet, allerede mens det ligger i mors mave, der er årsagen. For eksempel hormonforstyrrende kemikalier.

– Teorien om, at det er en tidlig påvirkning af fosteret, som senere i levet kan give testikelkræft og nedsætte forplantningsevnen, får stadig større opbakning blandt forskere. Men det er klart, at det giver nogle udfordringer i forhold til at finde frem til årsagerne, da de jo ligger mange år tilbage i tiden, siger Niels Erik Skakkebæk.

Højeste antal forskere
Forskerkonferencen i denne uge vil måske bringe os nærmere svaret. Det er den sjette i rækken af internationale workshops, som afholdes i København hvert andet år, med fokus på hormonforstyr-rende stoffer. I år deltager mere end 200 forskere fra hele verden – det højeste antal nogensinde.

Copenhagen Workshop on Endocrine Disrupters (COW 2011) er arrangeret af Center for Hormonforstyrrende Stoffer med støtte fra Miljøstyrelsen.

Yderligere oplysninger: Niels Erik Skakkebæk, tlf. 22170528, Anna-Maria Andersson, tlf. 26184202

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *