Falske naturlægemidler afsløres i avanceret test

I takt med øget rejseaktivitet og handel på nettet, er der sket en stigning i antallet af forfalskede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Der er tale om produkter, som i værste fald kan være livsfarlige. En sammenkobling af avancerede analysemetoder kan identificere falske naturlægemidler til gavn for forbrugere og myndigheder.

Forfalskede lægemidler er i nogle tilfælde blot uvirksomme, men i værste fald kan de medføre alvorlige og uoprettelige bivirkninger, som det er svært at opdage årsagen til, fordi folk ikke ved, hvad de har indtaget, fortæller farmaceut og ph.d.-studerende ved Københavns Universitet Julie Kesting. Hun forsvarer i dag sin ph.d.-afhandling om naturstofkemiske analysemetoder.

Julie Kesting fortæller, at mange typer medicin forfalskes, men at det ofte er slankemidler og produkter til fremme af potensen, som frygtløse danskere erhverver sig på ferieturen eller ved at surfe på internettet:

Der er afsløret præparater med et meget højt indhold af tungmetaller, og man har fundet adskillige ‘naturlige’ potenspræparater, der udover eller i stedet for det deklarerede plantemateriale indeholder store doser af de samme virksomme stoffer, som indgår i receptpligtige lægemidler, fortæller Julie Kesting.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen har tolden i et andet EU-land sågar fundet et forfalsket lægemiddel mod hjerte-karsygdomme, som indeholdt støv fra mursten overtrukket med gul maling og møbellak.
Farlig ommøblering på molekyleniveau

For at afgøre om et naturlægemiddel indeholder andet end det deklarerede, er det nødvendigt at adskille og identificere alle indholdsstofferne. En hyppigt anvendt metode identificerer indholdsstoffer ud fra deres eksakte masse via en sammenligning med databaser, som indeholder referencedata:

Hvis et naturlægemiddel indeholder et kendt stof, vil det blive genkendt. Men der er nu desværre observeret en stigende tendens til, at producenter af forfalskede lægemidler ændrer på den kemiske struktur af de indholdsstoffer, de tilsætter, så en sammenligning er umulig. Det er farligt, fordi det er svært at forudsige, hvilken effekt en ændring af et molekyles sammensætning kan have på kroppen, fortæller Julie Kesting.

En moderne sammenkobling af flere analysemetoder kan imidlertid afsløre de forfalskede lægemidler. Her anvendes kromatografi til adskillelse, mens identifikationen af indholdsstofferne opnås ved at kombinere såkaldt massespektrometri, fastfaseekstraktion og kernemagnetisk resonans spektroskopi.

I forskningsgruppen Natural Products Research på Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet anvender vi sammenkoblingen af metoder til hurtigt at identificere kendte såvel som ukendte stoffer i planteekstrakter og svampeekstrakter. Vi forsøger på den måde at danne udgangspunktet for nye potente lægemiddelstoffer med inspiration i naturen, fortæller Julie Kesting.
Kvalitetskontrol af blodtrykspræparat

Men teknikken er også oplagt til kvalitetskontrol. I samarbejde med forskerne Dan Sørensen og JingQi Huang fra Merck Frosst Ltd. har Julie Kesting undersøgt et kinesisk naturpræparat til behandling af forhøjet blodtryk:

Præparatet, som ifølge deklarationen indeholder en række forskellige dele fra dyr og planter, viste sig at være særdeles effektivt. Derfor undersøgte vi præparatet i håb om at finde et ukendt naturstof, som måske kunne danne grundlag for udvikling af et nyt lægemiddel til behandling af forhøjet blodtryk, fortæller Julie Kesting.

Under anvendelse af de avancerede analysemetoder blev det hurtigt tydeligt, at kapslerne kun indeholdt de tre kendte blodtrykssænkende lægemiddelstoffer amlodipin, indapamid og valsartan intet naturstof bidrog til effekten af kapslerne, som blev markedsført som naturlægemiddel på trods af de receptpligtige indholdsstoffer:

Undersøgelsen er et godt eksempel på, hvordan kombinationen af moderne analysemetoder kan afsløre forfalskede lægemidler. Både til gavn for forbrugere og myndigheder, slutter Julie Kesting.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *