Fagligt oplæg til national handlingsplan for ældre medicinske patienter

Patientforløb for ældre medicinske patienter skal forbedres. Sundhedsstyrelsen har derfor lavet et fagligt oplæg til en national handlingsplan med 24 anbefalinger på området.

Anbefalingerne handler blandt andet om medicinhåndtering, forebyggelse, tidlig opsporing af sygdomme, løsninger på uhensigtsmæssige indlæggelser og forbedring af sammenhængen mellem sundhedsvæsenets sektorer.

Forslaget blev sendt i høring den 6. april, og Sundhedsstyrelsen har modtaget mange konstruktive svar, der er blevet inddraget i det faglige oplæg. Det faglige oplæg er efterfølgende sendt til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Det faglige oplæg vil indgå i en politisk proces, hvor handlingsplanen forventes konkretiseret med mål og tidsplan for implementering.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *