Færre dør af kræft

Antallet af dødsfald som følge af kræft falder blandt danskere under 75 år. Sundhedsstyrelsens data for Dødsårsagsregisteret 2009 viser, at dødsfald som følge af kræft er faldet markant for aldersgrupperne under 75 år i årene 2000-2009, og at det samlede antal dødsfald som følge af kræft i samme periode faldt med 9 procent. Fra 2008 til 2009 faldt den samlede dødelighed som følge af kræft med knap 2 procent.

Samtidig med Dødsårsagsregisteret viser nye tal fra Sundhedsstyrelsens udgivelse Cancerregisteret 2009, at antallet af brystkræfttilfælde er steget med 18 procent fra 2008 til 2009, hvilket blandt andet skyldes tidlig opsporing i form af mammografiscreening.

Vi bliver bedre til at opdage kræft
Udviklingen i antallet af kræfttilfælde er over den seneste 10-års periode præget af, at der samlet set sket en stigning i antallet af nye kræfttilfælde på 32 procent for mænd og 28 procent for kvinder. Korrigeret for udviklingen i befolkningens alderssammensætning er stigningen noget lavere, for kvinder 18 procent og for mænd 13 procent. Der blev i alt registreret 35.457 nye kræfttilfælde i 2009 set i forhold til 34.585 i 2008.

De nye tal i Cancerregisteret viser desuden, at lungecancer stadig er den næsthyppigste kræftform for både mænd og kvinder. Over de seneste ti år har antallet af lungekræfttilfælde blandt kvinder været støt stigende, men som noget nyt viser Cancerregisteret i 2008 og 2009, at der er en opbremsning i antallet af nye tilfælde. For mændene er der sket et fald i antallet af nye lungekræfttilfælde over de seneste 10 år.

Cancerregisteret viser i øvrigt, at antallet af nye tilfælde af modermærkekræft er steget betydeligt over de seneste ti år. Denne stigning ses hos begge køn. Med en stigning på 24 procent flere tilfælde siden 2008 er incidensraten for mænd på vej til samme niveau som kvinderne, hvor incidensraten også steg fra 2008 med 10 procent.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *