Færre bruger antidepressiv medicin

Flere års massiv vækst i forbruget af antidepressiv medicin ser nu ud til at være stoppet. Nye tal for 2012 fra Statens Serum Institut viser, at antallet af personer, som har anvendt antidepressiv medicin gennem flere år, også er på vej ned.

Faldet i forbruget af antidepressiv medicin ses i alle aldersgrupper, men er størst blandt unge mellem 13-17 år. Her er forbruget faldet med 15 procent i løbet af de sidste 2 år. Konkret er der næsten 1.000 færre unge, som har indløst en recept på antidepressiv medicin i 2012 end i 2010. Det største forbrug af medicinen ses fortsat blandt de ældre over 80 år, hvor næsten hver fjerde har brugt antidepressiv medicin. Men også her er der sket et fald på cirka 1.500 brugere på 2 år.

Antidepressiv medicin i fokus
Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) og Sundhedsstyrelsen har de seneste år haft fokus på forbruget af antidepressiv medicin hos både unge og gamle. I 2011 indskærpede Sundhedsstyrelsen, at behandling med antidepressiv medicin hos børn og unge kun må startes efter en vurdering af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri. Samtidig satte IRF fokus på, at evidensen for effekt af antidepressiv medicin hos demente er yderst mangelfuld. Herudover har der været advarsler om, at der er risiko for hjerte-bivirkninger (QT-forlængelse) ved at anvende antidepressiv medicin med indholdsstofferne citalopram og escitalopram.

Stadigt højt forbrug
Forbruget af antidepressiv medicin er fortsat højt, svarende til cirka 8 procent af befolkningen i 2012. Danmark ligger her på samme niveau som i Sverige. Norge har derimod et lavere forbrug af antidepressiv medicin. Til gengæld har Norge et dobbelt så stort forbrug af benzodiazepiner (medicin mod angst, uro og søvnbesvær), som vi i Danmark har reduceret markant.

IRF og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at lægerne mindst én gang om året revurderer deres patienters fortsatte behov for antidepressiv medicin. Trods det store forbrug af antidepressiv medicin erindrer IRF og Sundhedsstyrelsen om, at der også i nogle tilfælde kan ses underbehandling af depression eller angsttilstande, som medicinen også anvendes til.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *