Fælles ansøgning om sundheds- og akuthus i Holstebro

Holstebro Kommune og Region Midtjylland søger nu i fællesskab 75 mio. kr. fra statspuljen til nære sundhedsløsninger.

Samtidig søger regionen og Holstebro, Struer og Lemvig kommuner i fællesskab yderligere 10 mio. kr. fra puljen. De 10 mio. kr. skal gå til uddannelse og teknologi.

I løbet af 2013 vil der blive taget spadestik til et nyt Center for Sundhed i Holstebro. Der ønskes opført et samlet nybyggeri på ca. 12.500 m2. et andet sted end på Regionshospitalet Holstebro.
Det nye center bliver opført i etaper, og første etape forventes at stå færdigt i 2014.

Centret skal huse en række kommunale sundhedstilbud. De kommunale tilbud vil bl.a. omfatte det kommunale sundhedscenter, genoptræning og en række kommunale midlertidige opholdspladser og akutpladser, så ældre og kronisk syge patienter kan undgå egentlig indlæggelse, men samtidig få professionel hjælp og tryghed.

Endvidere arbejdes der på at skabe plads til 12 praktiserende læger og speciallæger.

Fra 2016 vil Region Midtjylland desuden placere en række sundhedstilbud i centret. Der bliver for eksempel tale om ambulante hospitalsfunktioner så som medicinske ambulatorier, røntgen, lokaldialyse, akutklinik og ambulant behandlingspsykiatri.

Det forventes, at der bliver mulighed for et byggeri på i alt 201 mio. kr. Udover det statslige tilskud på 75 mio. kr. bliver der derfor behov for, at både Region Midtjylland og Holstebro Kommune bidrager til at finansiere det resterende beløb.

– Over 90 pct. af borgernes kontakt med sundhedsvæsenet kommer til at foregå lokalt i Holstebro. Enten i sundheds- og akuthuset, hos den praktiserende læge eller speciallæge, i andre kommunale sundhedstilbud eller i borgerens eget hjem.

Kun når der er tale om rigtig alvorlig sygdom skal borgeren behandles uden for lokalområdet. I fremtiden vil det primært blive på det nye hospital i Gødstrup, men selvfølgelig også på universitetshospitalet i Aarhus, når sygdomsforløbet gør det nødvendigt, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Borgmester i Holstebro Kommune, H.C. Østerby (S) vil gerne i gang nu.

– Sundhedsområdet ændrer sig ekstremt hurtigt i disse år. Flere opgaver skal fremadrettet løses af kommuner og praktiserende læger, og det vil naturligvis ske i et tæt samspil med region og hospital. Udfordringerne på sundhedsområdet gør, at vi skal afprøve nye og innovative løsninger, og det tætte samarbejde mellem kommune, praktiserende læger og hospital vil blive udviklet yderligere. Der skal lægges stor vægt på at sikre borgerne den bedst mulige tryghed indenfor de givne rammer, og vi skal fortsat sikre tilbud af høj kvalitet til borgerne, siger H.C. Østerby.

I det nye center planlægges en række fællesfunktioner som café, informationsområde for frivillige, mødelokaler, apoteksudsalg mv.

10 mio. kr. til uddannelse og teknik
I en anden ansøgning mellem regionen og Holstebro, Struer og Lemvig kommuner ansøges der om 10 mio. kr., som blandt andet skal bruges på at afdække, hvilke nye kompetencer der skal til hos de sundhedsfaglige medarbejdere i både region og kommune for at kunne arbejde og samarbejde på nye måder i det nære sundhedsvæsen.

Der er også et stort behov for at gennemføre konkrete uddannelsesaktiviteter.
Desuden søges der om penge til at virkeliggøre en række initiativer inden for det teknologiske felt. For eksempel er det et stort behov at forbedre adgangen til fælles patientinformationer for de tre kommuner, hospitalet og de praktiserende læger, ligesom der vil blive fokus på anvendelse af telemedicinske løsninger.

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 4031 3707
Borgmester H.C. Østerby, tlf. 2144 0150

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *