Ekspertpanelet vil se en ny DNUs ansøgning

Det omfattende materiale til Region Midtjyllands ansøgning om Det Nye Universitetshospital i Århus er midlertidigt strandet, idet Ekspertpanelet har afvist at se på ansøgningens indhold i dens nuværende form.

Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer med Erik Juhl som formand, har på sit møde den 19. april 2010 drøftet Region Midtjyllands ansøgning om Det Nye Universitetshospital i Århus.

Ekspertpanelet finder ikke grundlag for at behandle ansøgning og henviser til, at projektet ikke ligger indenfor den fastlagte investeringsramme på 6,35 mia. kroner, som Regeringen har givet et foreløbigt tilsagn om.

Ekspertpanelet opfordrer Region Midtjylland til at indsende en ny projektansøgning, der lever op til de af Regeringen udstukne forudsætninger .

I ansøgningen om DNU-projektet henviser Region Midtjylland til, at de forudgående to års arbejde i tæt samarbejde mellem Projektafdelingen, den gennemgående rådgiver og de fusionerende universitetshospitaler i Århus, afdækker at kapacitetsbehovene og kvalitetskravene til hospitalsbyen ikke kan realiseres indenfor en anlægsøkonomi på 6,35 mia. kroner.

Regionen henviser derimod til, at en nedskalering af den oprindelige Helhedsplan til et nyt skitseprojekt med et anlægsbudget på 8,96 mia. kroner vil kunne etableres uden at det bliver afgørende kritisk for den kliniske kerneydelse.

Det samme kan ledelserne på Århus Universitetshospitalerne Skejby og Århus Sygehus stå inde for:
– Så dybt vi har arbejdet med at samle specialerne i en fremtidssikret hospitalsby, der skal kunne fungere 100 år frem i tiden, så anbefaler vi fortsat ud fra vores faglige værdier at realisere et projekt i store træk sådan, som det allerede er fremsendt i ansøgningen til staten, siger hospitalsdirektør Ole Thomsen, der også er formand for DNU-projektets Forretningsudvalg samstemmende med cheflæge Kristjar Skajaa og Projektdirektionen.

Regionen udarbejder nu sammen med rådgiverne en beskrivelse af konsekvenserne af at skulle holde byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus inden for en ramme på 6,35 mia. kr.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *