Ekspertpanel understøtter dansk screening for brystkræft

Et uafhængigt britisk ekspertpanel har netop offentliggjort en rapport om screening for brystkræft. Rapporten understøtter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for screening med mammografi for brystkræft. Panelet konkluderer, at screeningen redder liv og skønner overordnet, at screening giver en 20 procent reduktion i dødelighed af brystkræft.

Rapporten peger samtidig på risikoen for overbehandling, og denne information vil indgå, når Sundhedsstyrelsen reviderer sit informationsmateriale om mammografiscreening.

Panelet skønner, at man ved at invitere 10.000 kvinder i alderen 50-70 år vil finde 681 kræftsvulster. Heraf vil 129 være overdiagnostik, hvilket betyder, at kvinderne ikke vil udvikle egentlig sygdom af deres kræftsvulst. Udfordringen er, at man ikke i øjeblikket har metoder til at finde ud af, om en kræftsvulst vil medføre sygdom eller ej.

Rapporten konkluderer samtidigt, at der gennemsnitligt forebygges ét dødsfald af brystkræft, hver gang man screener 180 kvinder.

Rapporten skønner, at kun godt 1 procent af de screenede kvinder vil opleve overdiagnostik, og panelet konkluderer efter en afvejning af mulige gavnlige og skadelige virkninger, at det britiske mammografiscreeningsprogram gør mere gavn end skade, og at programmet bør fortsætte.

Panelet understreger dog samtidig, at den enkelte kvinde bør informeres klart og tydeligt om fordele og ulemper ved deltagelse i mammografiscreening, så hun får det bedst mulige grundlag for sit valg om deltagelse i screeningsprogrammet.

Det danske screeningsprogram svarer til det britiske, og Sundhedsstyrelsen vil nu bruge panelets rapport i den løbende opfølgning af det danske mammografiprogram. Styrelsen har planlagt en revision af sin mammografipjece fra 2008. I pjecen angives overbehandling som en mulig ulempe, og dette vil blive uddybet i den kommende reviderede pjece.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *