Dyrlæge dømt for postordresalg af medicin

Hestedyrlæge dømt for at have ordineret ormemidler uden at passende kendskab til dyr og dyrehold
En hestedyrlæge er ved retten i Hillerød blevet dømt for at have ordineret ormemidler uden at have et passende kendskab til dyr og dyrehold samt for selv at have importeret vacciner. Dyrlægen skal ud over en bøde på 50.000 kr også betale sagens omkostninger.

Sagen var politianmeldt af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, der ved kontrolbesøg konstaterede flere overtrædelser af lovgivningen om veterinære lægemidler.

Ordinering af ormekure
Dyrlægen havde en praksis, hvor hesteejere fra hele landet sendte gødningsprøver til dyrlægen. Det blev i retten dokumenteret, at dyrlægen systematisk ordinerede ormekure alene på baggrund af en undersøgelse af den indsendte gødningsprøve og med yderst sparsomme oplysninger om hest, ejer og dyreholdet.

Dyrlægens forretningsmodel blev under retssagen forelagt Det Veterinære Sundhedsråd, der udtalte, at det ikke er veterinærfagligt forsvarligt at stille en diagnose af behandlingskrævende orm alene på baggrund af en undersøgelse af en gødningsprøve. Ifølge dyrlægeloven skal dyrlægen også have et passende kendskab til dyreholdets helbredstilstand samt til ejeren eller den ansvarlige for dyrene, for at kunne ordinere receptpligtige lægemidler herunder ormekur.

Import af vacciner
Dyrlægen erkendte under sagen også, at han ulovligt havde indkøbt vacciner hos en kollega i Sverige.

Dyrlæger må alene indkøbe vacciner og andre lægemidler til dyr på apoteker eller fra virksomheder, der har Sundhedsstyrelsens godkendelse til at importere, fremstille og videresælge lægemidler.

Kontrol med ulovlig importeret medicin
Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Skat samarbejder i en Task Force om kontrollen med ulovlige udenlandske veterinærlægemidler og udfører jævnligt kontrol af området.

Fakta om receptpligt for ormekur til dyr
Receptpligten for ormekure blev i 1999 genindført i Danmark for at reducere anvendelsen af ormekure og dermed reducere de miljømæssige risici, da stoffet udskilles af dyret uomdannet, hvilket hæmmer den normale nedbrydelse af gødningen i naturen. Dertil kom at der blev konstateret udbredt resistens hos visse dyrearter overfor ormemidler til dyr.

Resistensproblemerne var særlig udbredt hos heste, men også hos svin, får og geder var der konstateret væsentlig og stigende udvikling af resistens. Det antoges, at dyreejernes rutinemæssige og ofte ukyndige anvendelse af en række ormemidler på de nævnte dyrearter havde været stærkt medvirkende til udviklingen af resistens. Resistensudviklingen kan i yderste konsekvens betyde, at dyr ikke kan behandles mod bestemte typer af parasitter.

Kontakt

​Fødevarestyrelsens pressevagt tlf. 2284 4834

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *