Dom fra Højesteret bekræfter mangel ved massøruddannelse hos Sportseducation.dk

På baggrund af, at Sportseducation.dk i disse dage udsender misvisende og faktuelt forkert pressemeddelelse m.v. efter dom fra Højesteret den 22. december 2011, så har vi lavet nedenstående pressemeddelelse, hvor vi for god ordens skyld har beskrevet de faktiske forhold, herunder linket til dommen m.v., så alle har en mulighed for at se, hvad virkeligheden er.

Det er blandt andet usandt, når Sportseducation.dk fremfører, at At Work A/S har lagt sag an mod Sportseucation.dk. Dette er ikke tilfældet. Ligeledes er det direkte forkert, når Sportseducation skriver, at retten har afvist samtlige påstande i sagen omkring mangler ved Sportseducations massøruddannelse. Dette er heller ikke tilfældet.

Vi har sat os grundigt ind i sagen, da den har stor betydning for branchen, og har dokumentation for, hvad vi skriver, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Udstedte eksamensbeviser med titlen Lægeeksamineret til ca. 100 elever uden at have foretaget lægeeksamination
Line Brixtofte Björklund har anlagt sag mod Sportseducation.dk ved Jesper Schandorff Knudsen i Østre Landsret, da der var en væsentlig mangel ved hendes massøruddannelse fra Sportseducation, idet hun ikke som ellers markedsført var blevet eksamineret af en læge (ingen læge havde rettet hendes eksamensopgavebesvarelse).

Som baggrund for sagen havde Sportseducation.dk ved Jesper Schandorff Knudsen udstedt eksamensbeviser med titlen Lægeeksamineret til ca. 100 elever, hvor ingen læge havde set og rettet elevernes opgavebesvarelser, og det skal hertil bemærkes:

At Jesper Schandorff Knudsen tidligere var blevet informeret fra Sundhedsstyrelsens side omkring brugen af titlen Lægeeksamineret, men valgte at eksaminere uden en læge.
At Jesper Schandorff Knudsen selv er uddannet Lægeeksamineret massør fra AM Massageskole, hvor han blev eksamineret af en læge, og dermed kendte til almindelig praksis.
At Jesper Schandorff Knudsen sågar påførte lægers navne på eksamensbeviserne, til trods for, at lægerne intet kendte til de enkelte elever og deres eksamensopgavebesvarelser.

Sportseducation v/Jesper Schandorff Knudsen udbedrede først manglen hos de mange elever, ved at få en ny læge til at rette opgaverne, efter at:

Flere elever havde krævet deres penge tilbage.
Line Brixtofte Björklund havde lagt sag an mod Jesper Schandorff Knudsen.
At Work Skolen gik sammen med andre skoler i branchen, og anmeldte Sportseducation.dk til Forbrugerombudsmanden og Sundhedsstyrelsen, hvor At Work sammen med de andre skoler fik medhold.

Østre Landsret slog fast, at Sportseducation.dk v/Jesper Schandorff Knudsen ikke leverede, hvad der fremgik i markedsføringsmaterialet, samt at eksaminationen ikke var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens eller Forbrugerombudsmandens udtalelser omkring lægeeksamination, herunder at det udgjorde en væsentlig mangel ved Sportseducations massør uddannelse. Østre Landsret fandt dog, at Sportseducation inden for rimelig tid havde afhjulpet mangelen, hvorfor Line Brixtofte Bjorklund ikke kunne få sine penge tilbage.

Højesteret bekræfter mangel ved massøruddannelse hos Sportseducation.dk
Line Brixtofte Björklund ankede sagen til højesteret for at få en afklaring på, om det kunne være korrekt, at Sportseducation.dk kunne udbedre manglen på massøruddannelsen under selve retsforløbet og ikke da Jesper Schandorff Knudsen blev gjort opmærksom på problemet.

Højesteret har den 22. december 2011 bekræftet manglen på Sportseducations massøruddannelse, og ligeledes at Line Brixtofte Björklund ikke kan hæve købet, idet hun i perioden indtil udbedringen ikke tilstrækkeligt har kunnet dokumentere, hvor stor en ulempe det har været for hende. Dette på trods af, at hun har stået med et misvisende eksamensbevis, som hun i henhold til Lov om markedsføring af sundhedsydelser ikke har kunnet benytte.

Etik og moral
Skoleleder for At Work Skolen Camilla Hilbrands Gregersen fortæller: Landsretten og Højesteret har taget stilling til mangelbeføjelser ved en leveret tjenesteydelse. De har ikke taget stilling til det etiske i, at Sportseducation har udstedt misvisende eksamensbeviser til ca. 100 elever, og først udbedrede efter flere elever krævede deres penge tilbage, og Line Brixtofte Björklund havde anlagt en retssag.

At Work Skolen gik sammen med andre skoler i branchen ind i sagen, for at stoppe de kritisable forhold hos Sportseducation.dk, som var til skade for branchen, idet man ikke længere kunne have tillid til, at massører rent faktisk var blevet eksamineret af en læge, når der stod Lægeeksamineret på deres eksamensbevis.

Det er trist, at Line Brixtofte Björklund ikke har fået sine penge tilbage fra Jesper Schandorffs massør skole, som hun med god grund ikke længere kunne have tillid til, men alt i alt har sagen ført det positive med sig, at Jesper Schandorff Knudsen har måtte foretage en ny eksamination og udstede nye eksamensbeviser til de mange elever, der var kommet i klemme.

Ligeledes som en direkte konsekvens af Højesterets dom kan Jesper Schandorff Knudsen ikke længere fastholde påstanden om, at der intet var galt med eksamensformen hos Sportseducation.dk.

Vi har sat os grundigt ind i sagen, da den har stor betydning for branchen, og har dokumentation for, hvad vi skriver, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Du kan læse mere under http://www.atwork.dk/kontakt/nyheder.html hvor dommen m.v. ligger.

Fakta:
At Work Skolen har siden 1994 uddannet indenfor det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundhedscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner) samt kurser indenfor idrætsskader, erhvervsmassage, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage, indre sundhed m.v.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *