Det ny coronavirus kræver øget opmærksomhed

Sundhedsstyrelsen opfordrer sundhedspersonalet til at være opmærksomme på det ny coronavirus, da der nu med stor sikkerhed har været påvist person-til-person smitte både i familier og på hospitaler i europæiske lande samt i lande på den arabiske halvø og nærliggende lande. Rejsende til den arabiske halvø og nærliggende lande skal også være opmærksomme.

Det nye virus, som WHO har benævnt MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus), blev observeret første gang i september 2012. Efterfølgende blev det påvist, at der havde været tilfælde tilbage til marts 2012. I England har der været påvist person-til-person smitte i en familie og i Frankrig imellem to indlagte patienter. I lande på og omkring den arabiske halvø er der nu rapporteret om større og mindre hospitalsudbrud, også med smitte til sundhedspersonale. Smitte i øvrigt mellem personer i samfundet er ikke set, og samlet vurderes det nye virus som mindre smitsomt end SARS virus fra 2003.

Smitterisiko
Selvom MERS-CoV på nogle område ligner SARS-virus, tyder de hidtidige informationer ikke på, at dette virus er ligeså smitsomt som det coronavirus, der for 10 år siden var årsag til SARS. Læger og andet sundhedspersonale, samt rejsende til de den arabiske halvø og nærliggende lande, bør dog være opmærksomme på det nye virus.
Ud over de nævnte tilfælde af smitte i familier og på hospitaler har der ikke været iagttaget smitte mellem mennesker.

Den periode, der går, fra man er smittet og til man viser symptomer på sygdommen (inkubationsperioden) menes at være op til 10 dage. En længere periode kan dog ikke udelukkes, især da de fleste patienter har haft underliggende kroniske sygdomme. Smitteperioden kendes ikke. For SARS var det dog karakteristisk, at risiko for videresmitte først opstod ved sygdomstegn.
Kilden til smitten er ikke fundet. Virus har flere genetiske ligheder med virus hos flagermus, men der kan være andre dyr, der er smittebærere.

Det skal understreges, at smitterisikoen for rejsende til den arabiske halvø og nærliggende lande anses for at være meget lille. Der er ikke indført rejserestriktioner.

Forholdsregler for rejsende til den arabiske halvø og nærliggende lande
Det anbefales, at rejsende overholder almindelige hygiejneråd, herunder:

have god håndhygiejne
undgå tæt kontakt med dyr og dyrs udskillelser som spyt og afføring

Karakteristika for patienter smittet med MERS-CoV
De fleste rapporterede patienter med MERS-CoV er fra Saudi Arabien. Men der har også været patienter fra andre lande på den arabiske halvø (De Forenede Arabiske Emirater og Qatar) og i Jordan. Endvidere har der været påvist enkelte tilfælde i England, Tyskland og Frankrig hos patienter med nyligt ophold eller anden kontakt til personer, der har været i pågældende lande.
De fleste patienter har haft underliggende kroniske sygdomme. Patienterne har fortrinsvis været midaldrende mænd, enkelte er kvinder, men ingen børn. Blandt de internationalt rapporterede patienter har dødeligheden været høj (50 %). Der er dog endnu meget få informationer om de enkelte sygdomstilfælde.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *