De gravide er glade

94 procent af kvinderne, der har født på de nordjyske sygehuse, er glade for de graviditets- og fødselstilbud de har fået i Region Nordjylland.

En undersøgelse blandt 825 kvinder, der har født på de nordjyske sygehuse, viser, at kvinderne samlet set er tilfredse. Svarprocenten ligger lidt lavt på 55 procent, men billedet af tilfredse gravide er alligevel tydeligt. Der er selvfølgelig ting, som kan blive bedre.

– Vi er glade for, at så mange kvinder er tilfredse. Undersøgelsen giver os svar på, hvad vi gør godt, men viser os også, hvor vi kan gøre det endnu bedre. På nogle områder kan vi forbedre os ved at fokusere indsatsen. På andre skal der prioriteres økonomisk, hvis vi skal se resultater, siger Lis Kristensen, regionsjordemoder i Region Nordjylland.

Særlig ros til Thy-Mors

Undersøgelsen er gennemført i både Region Midtjylland og Region Nordjylland. Mellem regionerne er der ikke store forskelle at spore, men internt i Region Nordjylland skiller Thy-Mors sig ud med en særlig høj tilfredshed med både jordemodercenter og sygehus.

75 procent af kvinder, der har født på Sygehus Thy-Mors har i høj grad fået den støtte, de havde behov for under graviditet, fødsel og barsel. I hele regionen er 62 procent af kvinderne så tilfredse.

– Der er ingen tvivl om, at vores gode fysiske rammer har betydning. Men det spiller nok også ind, at vi er et lille sted, der har bedre muligheder for at give nærhed og kontinuitet til den enkelte gennem hele forløbet, siger jordemoderchef Majken Jensen, Jordemodercenter Thy-Mors.

Plads til forbedringer

I undersøgelsen er der spurgt til tilfredshed med tilbuddene henholdsvis før fødsel, ved fødsel og efter fødsel.

I tiden før fødsel ønsker kvinderne, at de i højere grad har den samme jordemoder gennem hele graviditetsforløbet.

– Vi skal blive bedre til at sørge for sammenhæng og kendte ansigter i konsultationerne. Det lykkes i Thy-Mors, og det skal vi alle lære af, siger Lis Kristensen.

Under fødsel er der generelt stor tilfredshed blandt kvinderne med betjeningen på alle sygehuse.

Efter fødsel er det et klart kritikpunkt, at man ikke kan tilbyde alle fædre overnatning på Aalborg Sygehus i dagene efter fødslen. Det skuffer mange.

– De fysiske rammer på Aalborg Sygehus Nord er en udfordring, som gør det svært for os at leve op til forældrenes ønsker og forventninger, siger jordemoderchef Lisbet Hammer, Aalborg Jordemodercenter.

Hun pointerer at undersøgelsen understreger vigtigheden af at arbejde med muligheder for at gøre forholdene bedre.

I tiden efter fødslen skal der også arbejdes med at sikre, at forældrene ved, hvor de kan henvende sig, hvis der opstår problemer, når de er kommet hjem.

– Hos os er det cirka en tredjedel af de adspurgte, der svarer, at de ikke vidste, hvor de kunne henvende sig efter hjemkomst. Vi har et indsatsområde her og skal gøre en fælles indsats for at forbedre informationen, siger jordemoderchef Jytte Pihl, Jordemodercenter Vendsyssel

Der er tidligere lavet undersøgelse af tilfredsheden med de nordjyske graviditets- og fødselstilbud, men denne er den første af sin slags. De foreløbige overvejelser går i retning af, at undersøgelsen skal foretages kontinuerligt hvert eller hvert andet år.

Yderligere informationer

Undersøgelsen
Hvad siger de fødende kvinder Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel
825 kvinder, der har født på et af regionens sygehuse i perioden 7. juni til 9. oktober 2010 har deltaget. 55 procent svarede på undersøgelsen.
Hvert år er der cirka 5.500 fødsler i Nordjylland.

Hvad siger de fødende kvinder i Region Nordjylland :
http://www.rn.dk/NR/rdonlyres/ED73DC5B-6C49-49D5-BA93-1B51831FA46F/0/HvadsigerdefoedendekvinderiRegionNordjylland.pdf

Kontaktperson:
Regionsjordemoder Lis Kristensen
Tlf. 96 35 18 90

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *