Cystisk fibrose rammer kvinder hårdest

En ny undersøgelse af skandinaviske patienter med den arvelige sygdom cystisk fibrose (CF) viser, at piger/kvinder med sygdommen har tendens til at klare sig dårligere, både med hensyn til komplikationer, behandlingsbehov og overlevelse.

Undersøgelsen, som omfatter 890 CF patienter fra Norge, Sverige og Danmark, viser, at kvinderne på mange punkter klarer sig dårligere. Først og fremmest er der en overvægt af mænd blandt de voksne patienter (208 mænd mod 168 kvinder), tydende på, at kvinderne dør tidligere. For voksne gælder dog, at mange har fået en helt anden behandling som børn, end den vi kan tilbyde i dag.

Moderne medicin udligner forskellen
Heldigvis ses der hos børnene ikke nogen forskel i lungefunktion og body-mass-index mellem drenge og piger. Det tyder derfor på, at kønsforskellen kan udlignes ved moderne behandling. Men det er dog også tydeligt, at det er på bekostning af en mere intensiv behandling af piger/kvinder. Dette gælder både antallet af dage med antibiotikabehandling (kvinder 39 dage/år mod 26 hos mænd) samt hyppigheden af behandling med binyrebarkhormon (10% af kvinder, 5% af mænd) og azithromycin (22% af piger, 14% af drenge) de sidste to stoffer anvendes til at hæmme overreaktion på de kroniske lungeinfektioner.

Det synes altså, at vi ved at behandle piger/kvinder med CF mere intensivt til dels kan forhindre kønsforskelle i lungefunktion og i sidste ende overlevelse. Der er dog tydeligvis stadig en tilgrundliggende forskel, og nylige laboratorie-studier har peget på østrogen som en hæmmer af alternative kloridkanaler.

Fakta

– Cystisk fibrose er en sygdom i cellens klor-kanaler. Sygdommen betyder, at cellerne ikke kan transportere klor-ioner og vand. Det fører bl.a. til, at patienten får et alt for tykt slim i lungerne og tarmen samt blokerede udførselsgange fra bugspytkirtlen. I det seje slim i luftvejene vokser bakterier, som giver infektioner, der i sidste ende ødelægger lungerne. Og de blokerede udførselsgange fra bugspytkirtlen gør, at kirtlen ikke kan komme af med vigtige enzymer for fordøjelsen. Derfor bedømmes sygdommens sværhedsgrad først og fremmest på lungefunktion og ernæring.

– Resultaterne er offentliggjort i følgende originalartikel: Olesen HV, Pressler T, Hjelte L, Mared L, Lindblad A, Knudsen PK, Lærum B, Johannesson M. Gender differences in the Scandinavian cystic fibrosis population. Pediatric Pulmonology, 2010

Flere informationer:
Overlæge på børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, PhD Hanne Olesen 8949 6783

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *