Center for Hormonforstyrrende Stoffer fortsætter

Med den brede politiske aftale om Kemikaliehandlingsplan 2010-2013 er den fortsatte drift af Center for Hormonforstyrrende Stoffer sikret. Centeret er med til at øge vores viden om, hvordan hormonforstyrrende stoffer påvirker vores sundhed og miljø.

– Jeg er meget tilfreds med, at Center for Hormonforstyrrende Stoffer nu bliver videreført. I sin korte levetid har forskerne bag centeret leveret opsigtvækkende resultater. Eksempelvis har ny viden om cocktaileffekten været løftestang for, at Danmark har fået EU til at tage problemstillingen omkring cocktaileffekten alvorligt og arbejde med den, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Center for Hormonforstyrrende stoffer blev oprettet i december 2008. Det er et murstensløst center, der består af et netværk af forskere, der driver videnopbygning målrettet myndighedernes forebyggende arbejde. Forskerne bag centeret har bidraget med værdifuld viden om blandt andet tidligere pubertetsudvikling hos piger og kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer.

– Netop de hormonforstyrrende stoffer bekymrer mig, fordi der er mere og mere, der peger på, at vores daglige udsættelse for disse stoffer forringer vores evne til at få børn. Derfor er den fortsatte danske prioritering af indsatsen mod hormonforstyrrende stoffer vigtig. Det er solid videnopbygning fra bl.a. dette center, der skal til, for at vi får løst det komplicerede puslespil om hormonforstyrrende stoffer og får de nødvendige skyts til at kunne regulere stofferne, siger Karen Ellemann.

Den nye centerledelse består af centerleder Anna-Maria Anderson, prof. Anders Juul og prof. Niels Erik Skakkebæk fra Rigshospitalet, prof. Poul Bjerregaard fra Syddansk Universitet, seniorforsker Ulla Hass og konstitueret forskningschef Christine Nellemann fra DTU Fødevareinstituttet.

Hormonforstyrrende stoffer mistænkes bl.a. for at medvirke til nedsat forplantningsevne samt udvikling af kræft, hjerte-karsygdomme, fedme og diabetes. Stofferne menes også at kunne påvirke immunsystemet og hjernens udvikling.

Der er afsat 20 mio. kr. over de næste fire år til administration, drift og projekter under centeret.

Yderligere oplysninger:
Pia Juul Nielsen, funktionsleder, Miljøstyrelsen tlf. 72 54 44 18
Marie Andergren, pressemedarbejder, Departementet, tlf. 72 54 60 60

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *