Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Regeringen og satspuljepartierne udmønter som led i satspuljeaftalen for 2012 2015 18,9 mio. kroner (ansøgningspulje), der retter sig mod børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere.

Det overordnede formål med puljen er:

At bidrage til at sikre en særlig støtte og indsats over for børn og unge, der vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre eller søskende har en psykisk sygdom og/eller et misbrug forbundet med for eksempel alkohol- og stofproblemer

Prioriterede temaer:

Indsatser der har særlig fokus på, hvordan aktører kan identificere og rekruttere relevante børn til indsatser og støtte
Indsatser der har særlig fokus på at støtte børnene som led i en helhedsorienteret indsats, hvor familien så vidt muligt inddrages
Indsatserne bør være særskilt målrettet børn og unge fra familier med en af følgende problemstillinger: 1) psykisk sygdom, 2) alkoholproblemer, 3) stofproblemer

Ansøgerkreds
Puljen kan udelukkende søges af private organisationer. Af ansøgningen skal det desuden fremgå, hvordan støtten og indsatsen vil foregå i et tæt og koordineret samarbejde med kommunens og regionens øvrige støttetilbud til børn, unge og deres familier.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2012

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *