Børn skal inddrages – også i mødet med døden

Leder af kapellerne ved Århus Sygehus, Michael Petersen, er den første med ansættelse i et kapel i Danmark, der har taget en uddannelse i at håndtere børn og unge i sorg. Han er netop blevet certificeret Sorgpilot fra instituttet Ilumia, der er en privat virksomhed.

– Vi har ofte stået magtesløse, fordi vi ikke har kunnet andet end at lytte lidt til de børn, der kommer her i kapellet, hvilket har påvirket os negativt, fordi det at se børn i dyb sorg nok er det psykisk mest belastende inden for vores arbejdsområde, siger Michael Petersen.

Børn skal også se den døde
Børnene, som kommer i kapellet, bliver efter Michael Petersens uddannelse til Sorgpilot om muligt inddraget i det, der foregår omkring den døde.

De ansatte vurderer fra gang til gang, om de kan inddrage børnene. Mindre børn i 3-8 års alderen bliver for eksempel tit henvist til at sidde alene i venteværelset, mens de øvrige pårørende tager afsked med den døde. Men hvis de ansatte ved, at den døde ser pæn ud i sin kiste, opfordrer de til, at barnet kommer med ind.

Og er barnet så lille, at han eller hun knap kan se over kanten på kisten, løfter kapelbetjenten barnet op, så det kan se mor eller far i kisten, hvis ikke andre tager hånd om det.

– Børn tænker: Hvordan ser far ud som død Og det er langt bedre, at de får det at se, hvis han ser pæn ud i sin kiste, end hvis de er overladt til deres fantasi.

Børn finder støtte i det praktiske
De mindre børn kan også blive spurgt, om de vil være med til at skrue en skrue i kistelåget, om de vil være med til at bære kisten ud i rustvognen eller lægge blomster på kisten, når den er placeret i rustvognen.

– Vi kan se et lille glimt blive tændt i deres øjne, når de bliver inddraget i det, der sker omkring dem, sig er Michael Petersen.

Når én du elsker dør
“Når én du elsker dør” er titlen på en pjece, som Michael Petersen har taget initiativ til som led i sin uddannelse. Børn og unge bliver her opfordret til at give udtryk for deres sorg, og de får adresser til rådgivninger, som de kan kontakte.

Pjecen Når én du elsker dør :
http://www.aarhussygehus.dk/files/Hospital/Aarhus/Billeder%20til%20nyheder/2010/02/N%C3%A5r%20en%20du%20elsker%20d%C3%B8r.pdf

– Børn og unge, som mister en, der dør af kræft, kan ofte få hjælp gennem Kræftens Bekæmpelse. Men børn hvis mor dør af en blodprop eller hvis far dør i en ulykke, lades ofte i stikken i forhold til at få støtte til at komme gennem deres sorg. Vi kan nu i det mindste give dem den her pjece i vores korte møde med dem, siger Michael Petersen.

Statistik fra kapellerne ved Århus Sygehus
– Kapellet er et af de største i landet
– Fire ansatte tager hånd om cirka 1100 døde om året
– Af de 1100 døde er ca. 25 procent døde af kræft, ca. 40 procent af en blodprop, ved en ulykke eller lignende og ca. 35 procent af almene sygdomme

Om de døde i kapellerne ved Århus Sygehus
– De døde ligger på bårer i to store kølerum
– Muslimer har adgang til at vaske deres døde i et vaskerum i kapellet
– Pårørende kan efter aftale se den døde så tit, de vil, inden for kapellets åbningstid.
– Døde forandrer sig som regel ikke meget de første 3-5 dage efter dødsfaldet. De ansatte i kapellet vil altid fortælle pårørende om eventuelle forandringer, inden de ser den døde
Læs mere om kapellet på ÅrhusUniversitetshospital, Århus Sygehus :
http://www.aarhussygehus.dk/via31429.html

Yderligere oplysninger
Michael Christian Petersen, Funktionsleder, Kapellerne Patologisk Institut, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 8949 3663

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *