Bedre forhold for uhelbredeligt syge

egionsrådet giver nu patienter i Nordjylland endnu bedre vilkår for lindring, når patienter er uhelbredeligt syge. Det såkaldte palliative tilbud forbedres på Aalborg Sygehus og Sygehus Himmerland, Farsø.
Region Nordjylland etablerer palliative senge på Sygehus Himmerland, Farsø samt Aalborg Sygehus. Det besluttede et stort flertal i Regionsrådet på dets møde 17. august.

De palliative senge etableres ved, at man især forbedrer normeringerne på nogle eksisterende senge med flere sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale. Der opnormeres fire senge og etableres fire nye senge på Sygehus Himmerland og Aalborg Sygehus opnormerer 14 senge.

Sygehus Himmerland skal tilbyde mindre avanceret lindrende behandling som for eksempel medicinsk behandling af smerter og væskebehandling. Den avanceret lindrende behandling bliver foretaget på Aalborg Sygehus i tilknytning til kræftbehandlingen med for eksempel aflastende stråleterapi.

– Det er vigtigt, at vi har en bred vifte af tilbud i Regionen; Hospice, palliative senge og teams, der også kan hjælpe de borgere, der ønsker at tilbringe deres sidste tid i eget hjem, siger Ulla Astman.

– Med de nye palliative senge viser Regionen endnu engang, at vi fokuserer på det palliative område og øger indsatsen. De nye senge opgraderer det nordjyske sygehusvæsen, så vi fokuserer mere på den lindrende behandling, siger Ulla Astman.

Patienter i palliative senge er som udgangspunkt uhelbredeligt syge. Men derfor sker der under alle omstændigheder en behandling og palliativ behandling er ikke ensbetydende med, at man er døende. For nogle patienters vedkommende, oplever de en lindring, så de i en periode kan blive udskrevet.

– Palliative senge omtales ofte som stillestuer. Men det er langt mere end stillestuer, for helt kort sagt, er det ikke en stue, hvor man bliver lagt hen for at dø. Der sker en behandling af patienten uagtet, at man ikke kan helbredes, siger Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør.

Der er afsat 2,5 mio. kr. til etablering af palliative senge i år. De efterfølgende år er der afsat 10 mio. kr. til drift af senge. Det forudsætter dog, at 5 mio. kr. bliver afsat i budgettet for 2011.

Det endelige tidspunkt for etablering af palliative senge er ikke endeligt fastlagt.

Kontaktperson:
Regionsrådsformand Ulla Astman, Tlf. 30 23 64 54

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *