Apotekernes ventetid dalet til 3,9 minutter

Apotekerne har fokus på kundernes ventetid, og det har givet effekt. Den seneste måling viser, at den gennemsnitlige ventetid nu er dalet til 3,9 minutter. Det er flot og et resultat af, at apotekerne konstant arbejder med at reducere ventetiden, mener Apotekerforeningens formand, Niels Kristensen.

Ventetiden skyldes ofte, at vi bruger tid på den faglige rådgivning. Men da ventetid samtidig irriterer kunderne, er det et indsatsområde for apotekerne at få den reduceret. Vores strategiske mål er, at ventetiden på det enkelte apotek og for sektoren som helhed skal være under 5 minutter. Den nye undersøgelse viser, at det lever vi op til – både nu og over de seneste par år, siger Niels Kristensen.

Danmarks Apotekerforening foretager tre gange årligt en måling af apotekernes ventetid. Den aktuelle undersøgelse bygger på ventetidsdata fra 179 apoteksenheder, som i alt står for cirka 4/5 af apotekernes samlede omsætning. Tallene er indsamlet fra en hel uge i juni uge 24. Her fremgår det, at den gennemsnitlige ventetid var på 3,9 minutter, samt at 5 procent af kunderne ventede i mere end 10 minutter.

I alt har Apotekerforeningen foretaget syv ventetidsmålinger siden 2008, og der er nu indsamlet ventetidsdata fra i alt 2,3 millioner kunder. Den gennemsnitlige ventetid for alle de syv analyser er 4,5 minutter, så den seneste analyse viser altså det bedste resultat hidtil.

Set over hele dagen kan det bedst betale sig at undgå frokostpausen, hvis man skal på apoteket. Således spores de længste ventetider i tidsrummene fra 11.00-13.00, mens den korteste ventetid ligger i begyndelsen og slutningen af dagen.

Nøgletal fra undersøgelsen:
Undersøgelsen er foretaget i uge 24
Den gennemsnitlige ventetid er på 3,9 minutter
Undersøgelsen omfatter i alt 179 apoteksenheder
I alt 76 kommuner er repræsenteret i undersøgelsen

Hvad går tiden med
Apoteket bruger først tid på at kontrollere recepten. Det kontrolleres, at medicinbrugerens og lægens data er korrekte. Herefter vurderes indikation og dosering. Over 100.000 gange om året retter apoteket fejl i recepterne, og i gennemsnit 7 gange om dagen redder apoteket en dansker fra en hospitalsindlæggelse som følge af fejlmedicinering. Efter kontrol af recepten skal apotekets personale ekspedere de lægemidler, som er angivet. Apoteket vælger derefter det billigste lægemiddel fra dagens prisliste af generisk substituerbare lægemidler. Tilskuddet til medicinbrugens køb af lægemidlet beregnes ved et elektronisk opkald til det Centrale Tilskudsregister. På samme tid indberettes købet til registeret. Apoteket laver en etiket med angivelse af navn på medicinbrugeren, indikation samt dosering af lægemidlet. Når lægemidlet udleveres, skal personalet rådgive om brug af medicinen og eventuelle bivirkninger.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *